Rote nr 1 Uf, Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Nilsson       16*                               Korpral Uf 
Erik        Davidsson Ekeberg  1664              1708      i fält      Soldat Spennare,korpral Uf 
Erik        Baltzarsson     ca 1665    Falun       1709?      Poltava?     Soldat Saktmodig,korpral Uf 
Hans        Hansson       1665     Hälsingland    1702-04-06   Vilna      Soldat Finne,korpral Uf 
Erik        Andersson      1682     Strängnäs                     Soldat Willman,korpral Uf 
Erik        Abrahamsson     1684     Gävle       1715-01-12   Tyskland     Soldat Näktergal,korpral Uf 
Nils        Persson       1690     Skåne                       Soldat Wit,korpral Uf,korpral Blom 
Sven        Andersson      1690     Viby E-län    1718-08-25   Mora       Soldat Bång,Korpral Uf 
Olof        Larsson       1695     Venjan      1742-09-20   hemväg från Fin Soldat Höök,korpral Uf 
Petter       Samuelsson Morin  1695     Grangärde     1752-06-28   Finland     Soldat Snöripa,korpral Uf,soldat Målare 
Anders       Eriksson      1708-10-02  Mora       1757-02-27   Mora       Soldat Trogen,korpral Uf 
Erik        Andersson      1712-11-22  Mora       1768-07-17   Mora       Soldat Hjort,korpral Uf 
Lars        Larsson       1723     Mora       1786-08-19   Mora       Soldat Kittel,korpral Uf 
Erik        Persson       1723-09-05  Mora       1798-10-02   Årsunda sn    Soldat Tätting,korpral Uf 
Erik        Jönsson       1745-10-29  Mora       1822-02-16   Mora       Soldat Brudsven,korpral Uf 
Erik        Larsson       1779-03-04  Mora       1850-04-15   Mora       Soldat Uf 
Per        Persson       1796-08-30  Mora       1862-11-24   Mora       Soldat Uf 
Olof        Hansson       1816-05-07  Mora       1861-05-07   Mora       Soldat Uf 
Johannes      Jonsson       1835-03-22  Mora       1897-09-10   Mora       Soldat Uf 
Johannes      Andersson Käll   1857-06-25  Mora                        Soldat Uf 
Per        Olofsson Gren    1868-02-23  Mora       1945-02-08   Mora       Soldat Uf 
 
Summa poster: 21

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-07