Rote nr 2 Bärgsman/Prins, Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Kristofer     Hansson       16*               1709?      Poltava?     Soldat Bärgsman,Trått 
Olof        Nilsson       1666     Mora       1709?      Poltava?     Soldat Bärgsman 
Johan       Eriksson      1689     Falun       1741-08-23   Finland     Soldat Bärgsman,Ståbi 
Anders       Andersson      1696     Garpenberg    1773-05-02   Mora       Soldat Bärgsman 
Anders       Eriksson      1739     Vika sn      1768-08-21   Kristianstad   Soldat Bärgsman 
Anders       Andersson      1744-01-01  Mora       1827-11-07   Mora       Soldat Bärgsman 
Lars        Matsson       1768-04-17  Mora       1848-10-18   Mora       Soldat Bärgsman 
Erik        Eriksson      1792     Dalarna                      Soldat Bärgsman/Prins 
Erik        Persson       1796-12-11  Mora       1874-11-29   Mora       Soldat Prins 
Erik        Morell       1818-01-03  Mora       1897-12-14   Mora       Soldat Prins 
Erik        Andersson      1832-06-09  Mora       1922-04-12   Mora       Soldat Prins 
Lars        Jonsson       1846-01-04  Venjan      1922-07-27   Gustafs     Soldat Prins 
 
Summa poster: 12

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-07