Rote nr 10 Bryggare/ Spansk, Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Jonsson       16*               1712-06-08   Söderbärke    Soldat Bryggare 
Anders       Larsson       16*                               Soldat Bryggare 
Johan       Matsson       16*               1709?      Poltava?     Soldat Bryggare 
Mats        Nilsson       1663     Färnebo U län   1734-05-20   Mora       Soldat Bryggare,Skåpråtta,Drucken 
Bengt       Olofsson      1688     Västmanland    1743-07-15            Soldat Bryggare 
Anders       Hansson       1693     Mora       1751-09-11   Mora       Soldat Fäijen,Bryggare 
Hans        Persson       1709-12-16  Mora       1742-11-12   Finland     Soldat Bryggare 
Per        Jönsson       1727-03-02  Älvdalen     1787-07-23   Älvdalen     Soldat Bryggare 
Olof        Andersson      1763     Mora       1821-04-03   Mora       Soldat Bryggare 
Anders       Andersson      1793-02-01  Mora       1820-01-18   Mora       Soldat Bryggare 
Erik        Matsson       1799-07-07  Mora       1873-10-19   Mora       Soldat Bryggare/Spansk 
Olof        Olofsson      1826-02-12  Mora       1911-09-04   Mora       Soldat Spansk 
Anders       Samuelsson     1852-01-20  Mora       1934-07-10   Mora       Soldat Spansk 
 
Summa poster: 13

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-07