rote nr 11 Swan, Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Göransson      16*               1709?      Poltava?     Soldat Svan 
Anders       Hansson       16*               1706-03-20            Soldat Svan 
Nils        Abrahamsson     16*               1712-12-20   Tyskland     Soldat Svan 
Mats        Larsson       1665     Mora       1701      Mora       Soldat Svan 
Lars        Jönsson       1680     Mora       1748-01-31   Mora       Soldat Svan,Willman 
Göran       Matsson       1692     Södermanland                    Soldat Svan 
Göran/Georg    Persson       1725     Västmanland    1796-01-26   Mora       Soldat Svan 
Erik        Persson       1730     Dalarna      1785-11-02            Soldat Svan 
Jöns        Eriksson      1730     Dalarna                      Soldat Svan 
Lars        Andersson      1760-05-01  Mora       1812-05-05   Film C län    Soldat Svan 
Mats        Olofsson      1780-01-15  Älvdalen     1814      Norge      Soldat Svan 
Per        Matsson       1792     Mora       1819               Soldat Svan 
Lars        Eriksson      1800     Mora       1839-04-26   Mora       Soldat Svan 
Per        Persson       1820     Orsa                        Soldat Svan 
Hans        Andersson      1835-03-31  Svärdsjö                      Soldat Svan 
Sven        Svensson      1855-11-19  Venjan      1878-05-25   Venjan      Soldat Svan 
Lars        Larsson       1858-09-25  Mora       1937-09-10   Mora       Soldat Svan 
 
Summa poster: 17

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-08