Rote nr 12 Sachtmodig/Snygg, Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Matsson       16*               1709?      Poltava?     Soldat Saktmodig 
Johan       Danielsson     16*               1712-12-18   Tyskland     Soldat Saktmodig 
Erik        Baltzarsson     ca 1665    Falun       1709?      Poltava?     Soldat Saktmodig,korpral Uf 
Mats        Andersson      1685     Östergötland   1749?              Soldat Saktmodig 
Hans        Persson       1715-06-05  Transtrand    1801-02-28   Transtrand    Soldat Saktmodig 
Lars        Larsson       1716     Mora                        Soldat Saktmodig 
Anders       Andersson      1719              1742-10-03   hemväg från Fin Soldat Saktmodig 
Magnus       Eriksson      1724-03-22  Irsta U län    1783-01-12   Mora       Soldat Saktmodig 
Per        Larsson       1751     Mora       1823-02-26   Mora       Soldat Saktmodig 
Anders       Persson       1766-12-04  Mora                        Soldat Saktmodig 
Anders       Persson       1782-04-01  Mora       1857-06-18   Mora       Soldat Saktmodig/Snygg 
Per        Andersson      1812-07-11  Mora       1882-12-23   Mora       Soldat Snygg 
Anders       Andersson      1831-06-24  Mora       1868-06-25   Mora       Soldat Snygg 
Lars        Larsson       1848-09-14  Orsa                        Soldat Snygg 
Erik        Eriksson Forslund  1867-08-27  Mora       1939-05-03   Mora       Soldat Snygg 
Per        Persson Sellkvist  1871-12-05  Mora       1958-12-19   Mora       Soldat Snygg 
Karl        Rombin       1882-06-29  Mora       1953-10-17   Älvdalen     Soldat Snygg 
 
Summa poster: 17

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-08