Rote nr 17 Snöripa/Lo, Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Johan       Jönsson       16*               1709?      Poltava?     Soldat Snöripa 
Lars        Larsson       16*               1713-01     Tyskland     Soldat Snöripa 
Olof        Jönsson       1656     Mora       1700      i fält      Soldat Snöripa 
Mats        Matsson       1667     Mora       1706-04-14   i fält      Soldat Snöripa 
Lars        Andersson      1694     Mora       1716-06-23   Norge      Soldat Snöripa 
Mats        Eriksson      1694     Mora       1733-08-21   Mora       Soldat Snöripa 
Petter       Samuelsson Morin  1695     Grangärde     1752-06-28   Finland     Soldat Snöripa,korpral Uf,soldat Målare 
Israel       Karlsson      17*               1741-11-27   Finland     Soldat Snöripa 
Mats        Persson       1704-01-31  Mora       1769-09-02   Mora       Soldat Snöripa 
Per        Persson       1714     Värmland     1743-07-18   Stockholm    Soldat Snöripa 
Sven        Nilsson       1718-04-19  Mora       1745-05-19   Mora       Soldat Snöripa 
Lars        Larsson       1725     Mora       1759-05-11   Tyskland     Soldat Snöripa 
Lars        Eriksson      1739     Mora       1762-05-10   Tyskland     Soldat Snöripa 
Lars        Nilsson       1746-04-29  Äppelbo      1814-12-05   Äppelbo     Soldat Snöripa 
Mats        Andersson      1777-01-10  Älvdalen     1853-12-16   Älvdalen     Soldat Snöripa/Loo 
Anders       Andersson      1809-04-19  Mora       1861-10-24   Mora       Soldat Loo 
Olof        Persson       1828-11-25  Mora       1903-10-13   Mora       Soldat Loo 
Nils        Nilsson       1851-07-08  Venjan      1904-07-26   Venjan      Soldat Loo 
Anders       Andersson      1873-06-04  Mora       1926-06-17   Mora       Soldat Loo 
 
Summa poster: 19

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-08