Rote nr 18 Brudswän/Lång, Mora Kompani, Dalaregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Danielsson     16*               1709?      Poltava?     Soldat Brudsven 
Mats        Johansson      166(0)             1704      i fält      Soldat Brudsven 
Erik        Andersson      168(5)    Mora       1716-09-24   Svarteborg Bohu Soldat Brudsven 
Jonas       Olofsson      1693     Lima       1744-08-20   Mora       Soldat Brudsven 
Erik        Matsson       1701     Mora       1741-08-23   Finland     Soldat Brudsven 
Johan       Svensson      1709     Nora                        Soldat Brudsven 
Per        Eriksson      1714-03-08  Mora       1753-03-16   Finland     Soldat Brudsven 
Per        Eriksson      1719     Mora       1742-09-27   hemväg från Fin Soldat Brudsven 
Erik        Eriksson      1740-05-22  Mora       1776-07-04   Mora       Soldat Brudsven, Flitig 
Erik        Jönsson       1745-10-29  Mora       1822-02-16   Mora       Soldat Brudsven,korpral Uf 
Olof        Olofsson      1748     Mora       1822-10-30   Mora       Soldat Kittel, Brudsven 
Lars        Andersson      1790-03-20  Mora       1869-06-22   Mora       Soldat Brudsven/Lång 
Erik        Zakariasson     1815-03-26  Äppelbo      1855-03-14   Äppelbo     Soldat Lång 
Per        Eriksson      1833-07-18  Mora       1909-01-18   Mora       Soldat Lång 
Karl Fredrik    Hedlund       1865-10-14  Kristine fs Fal                  Soldat Wit,Lång 
Hans        Andersson      1871-08-02  Orsa       1897-10-22   Orsa       Soldat Lång 
Lars        Eriksson      1881-10-27  Orsa       1922-05-16            Soldat Lång 
 
Summa poster: 17

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-08