Rote nr 19 Abborre, Mora Kompani, Dalregementet

Mari.Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Larsson       16*               1709?      Poltava?     Soldat Abborre 
Anders       Larsson       16*               1703-01-16   Polen      Soldat Abborre 
Olof        Mårtensson     16*               1713-05-02   Tyskland     Soldat Abborre 
Anders       Jönsson       165(5)             1701      i fält      Soldat Abborre 
Olof        Håkansson      1698     Hällefors T län  1741-08-23   Finland     Soldat Abborre 
Per        Danielsson     1715     Gagnef      1742-06-24   Finland     Soldat Abborre 
Johan       Eriksson      1719     Dalarna      1780               Soldat Abborre 
Anders       Olofsson Holmström 1736     Mora       1795-02-13   Sollerön     Soldat Pojke, Abborre 
Lars        Larsson       1756     Mora       1811-06-23   Mora       Soldat Abborre 
Anders       Andersson      1774     Dalarna                      Soldat Abborre 
Olof        Larsson       1788-03-05  Sollerön     1873-05-31   Sollerön     Soldat Abborre/Hjelte 
Per        Matsson       1823-03-26  Mora       1886-10-16   Mora       Soldat Hjelte 
Olof        Olofsson      1854-11-16  Mora       1931-01-23   Mora       Soldat Hjelte 
Erik        Matsson Norström  1871-11-06  Mora       1962-03-16   Mora       Soldat Hjelte 
 
Summa poster: 14

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-07