Rote nr 25 Ståthållare/Ran, Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Hansson       16*                               Korpral Ståthållare 
Per        Eriksson      16*               1709?      Poltava?     Soldat Willman,korpral Ståthållare 
Jonas       Johansson      1653                               Soldat Stadig,Hällsing, Ståthållare 
Anders       Andersson      1655     Rättvik      1737-04-14   Mora       Korpral Ståthållare 
Erik        Knutsson      1660              1704      i fält      Soldat Gubbe,korpral Ståthållare 
Anders       Berendtsson     1663                               Soldat Duva, korpral Ståthållare 
Johan       Johansson      1675     Dalarna      1729-11-16   Mora       Soldat Hakspik, korpral Ståthållare 
Per        Björnsson      1684     Järnbergslagen  1715-04-23            Korpral Ståthållare, soldat Diuse 
Erik        Andersson      1689-05-18  Mora       1772-11-08   Mora       Soldat Pik, korpral Ståthållare 
Samuel       Spiner       1692-03-11  Stockholm     1737-05-21   Mora       Soldat Diuse korpral Ståthållare 
Lars        Eriksson      1693     Hedemora     1770-05-30   Mora       Soldat Tvärsäbb, korpral Ståthållare 
Olof        Andersson      1694     Garpenberg    1750-03-04   Mora       Soldat Resare,korpral Ståthållare 
Anders       Olofsson      1697     Värmland     1742-10-03   hemväg från Fin Soldat Hällsing, korpral Ståthållare 
Erik        Matsson       1724-05-01  Mora       1762-01-02   Tyskland     Soldat Krus, korpral Ståthållare 
Anders       Andersson      1738-05-31  Mora       1781-02-06   Mora       Soldat Wåghals korpral Ståthållare 
Daniel       Danielsson     1740     Norge?      1794-08-18   Mora       Soldat Gröning,Dart, korpral Ståthållare 
Erik        Persson       1756-07-23  Mora       1814-06-26   Mora       Soldat Kråka/Dahlgren, korpral Ståthållare 
Anders       Olofsson      1765-11-10  Venjan      1808-07-21   Norge      Soldat Dahlgren, korpral Ståthållare 
Anders       Eriksson      1787-05-04  Mora       1842-05-29   Mora       Soldat Ståthållare/Plan 
Anders       Andersson      1817-03-24  Mora       1844-04-13   Mora       Soldat Plan 
Lars        Larsson       1823-06-01  Venjan      1851-01-10   Venjan      Soldat Plan 
Nils        Nilsson       1829-03-25  Venjan      1916-10-06   Venjan      Soldat Plan 
Erik        Finnberg      1861-09-20  Venjan      1944-11-06   Venjan      Soldat Plan 
 
Summa poster: 23

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-09