Rote nr 26 Wåghals/Örström, Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Persson       16*               1709?      Poltava?     Soldat Wåghals 
Hans        Bengtsson      16*               1702-04-06   Vilna      Soldat Wåghals,Näsvis 
Johan       Persson       16*                               Soldat Wåghals 
Lars        Persson       16*                               Soldat Wåghals 
Mårten       Andersson      1689     Uppsala?                      Soldat Wåghals 
Erik        Persson       1701-12-22  Mora       1770-09-24   Mora       Soldat Wåghals 
Anders       Andersson      1738-05-31  Mora       1781-02-06   Mora       Soldat Wåghals korpral Ståthållare 
Mats        Larsson       1745-09-13  Mora       1790      Finland     Soldat Wåghals 
Mats        Matsson       1766     Dalarna      1789-12-26   Finland     Soldat Wåghals 
Anders       Andersson      1768-04-28  Mora       1856-04-19   Mora       Soldat Wåghals/Öhrström 
Lars        Larsson       1793-10-11  Mora       1853-09-30   Mora       Soldat Öhrström 
Anders       Andersson      1798-03-10  Mora       1870-06-21   Mora       Korpral Öhrström 
Jon        Persson       1822-12-14  Mora       1910-06-16   Mora       Soldat Öhrström 
Erik        Persson       1838-03-05  Mora       1916-10-04   Mora       Soldat Öhrström 
Erik        Andersson      1867-05-26  Venjan      1937-11-20   Venjan      Soldat Öhrström 
 
Summa poster: 15

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-09