Rote nr 28 Kråka/Dalgren, MOra Kompani, Dalregementet

Mari-LOuise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Axel        Jonsson       16*               1709?      Poltava?     Soldat Kråka 
Erik        Johansson      16*               1701-07-09   i fält      Soldat Kråka 
Hans        Jönsson       16*                               Soldat Kråka 
Jon        Larsson       16*               1712-11-30   Tyskland     Soldat Kråka 
Johan       Andersson      1686     Garpenberg                     Soldat Kråka 
Erik        Olofsson      17*                               Soldat Kråka 
Lars        Persson       1704-11-24  Mora       1740-03-17   Finland     Soldat Kråka 
Lars        Matsson       1713              1741-11-13   Finland     Soldat Kråka 
Anders       Olofsson      1720     Mora                        Soldat Kråka 
Anders       Larsson       1731     Dalarna                      Soldat Kråka 
Daniel       Andersson      1737-12-20  Mora       1758-12-17   Tyskland     Soldat Kråka 
Lars        Larsson       1745     Dalarna                      Soldat Kråka 
Erik        Persson       1756-07-23  Mora       1814-06-26   Mora       Soldat Kråka/Dahlgren, korpral Ståthållare 
Hans        Andersson      1763     Rättvik                      Soldat Dart,Dahlgren 
Anders       Olofsson      1765-11-10  Venjan      1808-07-21   Norge      Soldat Dahlgren, korpral Ståthållare 
Jan        Eriksson      1791     Dalarna                      Soldat Dahlgren 
Per        Andersson      1797-10-16  Mora       1848-11-13   Mora       Soldat Dahlgren 
Leander      Persson       1874-10-17  St Tuna                      Soldat Dahlgren 
Johan August    Pettersson     1879-08-19  Tierp?                       Soldat Dahlgren 
 
Summa poster: 19

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-09