Rote nr 29 Lifh, Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Olof        Larsson       166*     Västerås     1709?      Poltava?     Soldat Lif 
Lars        Eriksson      1678     Dalarna                      Soldat Lif, Skåpråtta 
Per/Petter     Ambrosiusson    1688     Norrbotten    1713?      Tyskland     Soldat Lif 
Johan       Bengtsson      1692-11-04  Folkärna     1743-02-20   Mora       Soldat Lif 
Olof        Larsson       1719-07-15  Transtrand    1803-11-09   Transtrand    Soldat Lif 
Johan       Johansson      1745     Stockholm     1810-02-08   Mora       Soldat Lif, Trogen 
Erik        Eriksson      1757-06-27  Mora       1790-07-25   Finland     Soldat Lif 
Hans        Larsson       1764-01-21  Älvdalen     1829-03-09   Älvdalen     Soldat Lif 
Anders       Larsson       1779-09-11  Mora       1813?              Soldat Lif 
Erik        Olofsson      1797-07-29  Mora       1873-07-17   Mora       Soldat Lif 
Erik        Eriksson      1813-08-18  Äppelbo                      Soldat Lif 
Anders       Andersson      1832-10-09  Venjan      1906-04-06   Venjan      Soldat Lif 
Per        Jonsson       1844-07-08  Mora       1925-02-25   Mora       Soldat Lif 
Anders       Matsson       1858-11-08  Venjan      1948-10-07   Venjan      Soldat Lif 
Per        Persson       1873-07-20  Mora       1945-01-29   Mora       Soldat Lif 
 
Summa poster: 15

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-09