Rte nr 30 Falk, MOra Kompani, Daregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Andersson      16*               1709?      Poltava?     Soldat Falk 
Erik        Johansson      16*      Leksand                      Soldat Falk 
Erik        Persson       16*                               Soldat Falk 
Olof        Olofsson      1685     Finland      1756-11-28   Mora       Soldat Falk 
Aron        Fredriksson     1687     Estland      175(0)     Rättvik     Soldat Falk 
Erik        Eriksson      1694     Östergötland                    Soldat Falk 
Bossel Erik    Andersson      1695-11-22  Mora       1759-07-29   Mora       Soldat Falk 
Mats        Matsson       1720     Dalarna      1742-06-11   Finland     Soldat Falk 
Anders       Eriksson      1723     Värmland     1776-11-03   Mora       Soldat Falk 
Anders       Olofsson      1723-11-27  Mora       1759-05-13   Mora       Soldat Falk 
Anders       Larsson       1740     Mora       1784-06-14   Mora       Soldat Falk 
Johan       Lindgren      1766     Älvdalen     1834-06-11   Älvdalen     Soldat Falk 
Per        Eriksson      1776-07-16  Mora       1851-04-19   Mora       Soldat Falk 
Halvard      Larsson       1811-05-19  Malung      1836-02-29   Malung      Soldat Falk 
Anders       Persson       1814-08-20  Mora       1838-05-25   Mora       Soldat Falk 
Mats        Eriksson      1816-08-25  Mora       1901-01-07   Mora       Soldat Falk 
Lars        Persson       1842-08-12  Mora       1912-07-28   Mora       Soldat Falk 
Mats        Matsson       1859-03-28  Venjan      1933-04-01   Venjan      Soldat Falk 
Anders       Persson       1869-01-11  Mora       1938-12-26   Mora       Soldat Falk 
 
Summa poster: 19

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-09