Rote nr 34 Hackspik, Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Johansson      16*               1713-04-25   Tyskland     Soldat Hakspik 
Anders       Persson       16*               1709?      Poltava?     Soldat Hakspik 
Elias       Bertilsson     16*      Värmland     1715-04-15            Soldat Hakspik 
Johan       Johansson      1675     Dalarna      1729-11-16   Mora       Soldat Hakspik, korpral Ståthållare 
Anders       Andersson      1689-04-14  Mora       1737      Mora       Soldat Hakspik 
Anders       Larsson       1695-02-17  Mora       1753-04-25   Mora       Soldat Hakspik 
Sven        Nilsson       1697     Värmland                      Soldat Hakspik, Pik 
Mats        Hansson       17*               1742-10-20   hemväg från Fin Soldat Hakspik 
Per        Andersson      17*                               Soldat Hakspik 
Anders       Andersson      1728-08-02  Mora       1762-01-02   Tyskland     Soldat Hakspik 
Karl        Anundsson Fahlmarck 1730     Dalarna                      Soldat Hakspik 
Johan       Olofsson      1748-03-30  Transtrand    1790-08-28   Finland     Soldat Hakspik 
Anders       Hellström      1837-11-03  Torsåker     1919-03-24   Ovansjö X län  Soldat Hakspik 
Per        Matsson       1872-06-05  Mora       1944-11-12   Mora       Soldat Hakspik/Gran 
 
Summa poster: 14

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-10