Rote nr 35 Klåckare/Svärd, Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Per        Larsson       1662     Hedemora     1692-04     Mora       Soldat Klåckare 
Lars        Andersson      1663     Mora       1709?      Poltava?     Soldat Klåckare 
Lars        Hansson       1689-04-19  Mora       1712-12-20   Tyskland     Soldat Klåckare 
Mats        Larsson       1696-12-24  Mora       1741-08-23   Finland     Soldat Klåckare 
Mats        Andersson      1700-09-24  Älvdalen     1782-11-15   Älvdalen     Soldat Klåckare 
Lars        Olofsson      1724     Mora       1781-08-24   Mora       Soldat Klåckare 
Erik        Andersson      1751     Mora       1810-05-07   Mora       Soldat Klåckare 
Mats        Andersson      1777-10-26  Mora       1821-02-23   Mora       Soldat Klåckare 
Lars        Andersson      1788-05-09  Mora       1838-04-01   Mora       Soldat Klåckare/Svärd 
Anders       Andersson      1820-11-25  Mora       1871-06-09   Mora       Soldat Svärd 
Mats        Andersson      1853-03-26  Mora                        Soldat Svärd 
Erik        Andersson      1858-06-09  Venjan      1926-01-03   Venjan      Soldat Svärd 
 
Summa poster: 12

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-10