Rote nr 38 Hwit, Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Erik        Andersson      16*               1708-05-13   i fält      Soldat Wit 
Hans        Larsson       16*               1701      i fält      Soldat Wit 
Per        Andersson      16*               1713-05     Tyskland     Soldat Wit 
Anders       Davidsson      1685     Södermanland   1740      Mora       Soldat Wit 
Nils        Persson       1690     Skåne                       Soldat Wit,korpral Uf,korpral Blom 
Anders       Andersson      1718     Mora       1742-07-18   Finland     Soldat Wit 
Johan       Andersson      1722-11-24  Mora       1787-04-12   Mora       Soldat Wit 
Olof        Jonsson       1750     Dalarna                      Soldat Wit 
Lars        Larsson       1765-03-16  Mora       1829-09-03   Mora       Soldat Wit 
Karl Fredrik    Johansson Pohl (Beus1797-12-19  Stockholm     1879-02-28   Mora       Soldat Wit 
Karl August    Hedlund       18*                               Soldat Wit 
Jan Peter     Danielsson Dahl   1827-09-12  St Tuna                      Soldat Wit 
Anders       Jansson Granberg  1838-03-03  St Tuna                      Soldat Wit 
Erik        Eriksson      1848-08-13  St Tuna                      Soldat Wit 
Anders       Eriksson      1854-06-24  Gagnef                       Soldat Wit 
Per        Andersson      1861-01-21  Mora       1927-10-04   Mora       Soldat Wit 
Karl Fredrik    Hedlund       1865-10-14  Kristine fs Fal                  Soldat Wit,Lång 
 
Summa poster: 17

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-10