Soldat Fräs nr 39 Mora Kompani,Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Johan       Olofsson      16*                               Soldat Fräs 
Mats        Andersson      16*      Mora       1709?      Poltava?     Soldat Fräs 
Anders       Hansson       1678     Falun       1741      Mora       Soldat Fräs 
Uno        Brander       17*                               Soldat Fräs 
Johan       Johansson      1702     Dalarna      1742-07-30   Finland     Soldat Fräs 
Anders       Johansson      1721     Mora       1754-02-07   Mora       Soldat Fräs 
Per        Jonsson       1736              1761-10-18   Tyskland     Soldat Fräs 
Ture        Eriksson      1736     Uppland      1765-11-15            Soldat Fräs 
Jonas       Larsson       1740-03-20  Transtrand    1819-04-05   Transtrand    Soldat Fräs 
Per        Eriksson      1764-09-12  Mora       1822-01-16   Mora       Soldat Fräs 
Anders       Andersson      1797     Dalarna      1830-01-22            Soldat Fräs 
Mats        Persson       1809-12-05  Mora       1877-07-20   Mora       Soldat Fräs 
Erik        Andersson      1836-01-08  Venjan      1930-03-11   Venjan      Soldat Fräs 
Anders       Andersson      1859-07-21  Sollerön     1926-11-15   Sollerön     Soldat Fräs 
Mats        Andersson      1862-09-14  Sollerön     1933-07-18   Sollerön     Soldat Fräs 
 
Summa poster: 15

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-11