Rote nr 40 Stadig, Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Hans        Hansson       16*                               Soldat Stadig 
Mats        Persson       16*                               Soldat Stadig 
Per        Persson       16*               1709?      Poltava?     Soldat Stadig 
Jonas       Johansson      1653                               Soldat Stadig,Hällsing, Ståthållare 
Mats        Matsson       1684     Mora       1734-04-01   Mora       Soldat Stadig 
Israel       Samuelsson     1685-01    Mora       1715-06-13            Soldat Stadig 
Daniel       Eriksson      1687     Falun       1716-07-10   Mora       Soldat Stadig 
Anders       Larsson       1718     Mora       1740-03-12   Finland     Soldat Stadig 
Olof        Jonsson       1718     Värmland     1742-09-22   hemväg från Fin Soldat Stadig 
Håkan       Larsson       1723     Ekshärad     1747-04-24   Mora       Soldat Stadig 
Samuel       Larsson       1725-11-16  Mora       1759-02-13   Tyskland     Soldat Stadig 
Anders       Persson       1731     Mora       1772-03-28   Mora       Soldat Stadig 
Johan       Andersson      1748-03-16  Mora       1817-05-30   Västerås     Soldat Stadig 
Anders       Andersson      1775     Leksand      1807      Pommern     Soldat Stadig 
Lars        Larsson       1786-01-04  Mora       1814-12-26   Örebro      Soldat Stadig 
Johan Alfred    Lundberg      1867-08-24  St Tuna                      Soldat Stadig 
Nils Magnus    Malmberg      1872-07-11  Stockholm                     Soldat Stadig 
 
Summa poster: 17

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-10