Soldat Skytt nr 42 Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Lars        Larsson       16*               1709?      Poltava?     Soldat Skytt 
Göran       Larsson       1665     Mora       1709?      Poltava?     Soldat Skytt, korpral Ryttare 
Hans        Eriksson      1690     Falun                       Soldat Skytt 
Mats        Matsson       1693-08-04  Mora       1763-08-04   Mora       Soldat Skytt 
Lars        Göransson      1694     Mora       1757-02-20   Mora       Soldat Skytt,Tufhuppare 
Mats        Matsson       1714     Mora       1742-11-14   hemväg från Fin Soldat Skytt 
Jöns        Jönsson       1718     Värmland     1789-11-13   Mora       Soldat Skytt 
Lars        Olofsson      1728     Mora                        Soldat Skytt 
Mats        Matsson       1744-04-26  Venjan      1789-06-30   Finland     Soldat Skytt 
Olof        Eriksson      1756     Mora       1810-01-06   Mora       Soldat Skytt 
Anders       Andersson      1786-05-21  Mora       1814-12-09   Mora       Soldat Dansare,Skytt 
Hans        Hansson       1792-08-09  Mora       1846-11-21   Mora       Soldat Skytt 
Jonas       Jonsson       1819-08-03  Lima       1891-03-27   Lima       Soldat Skytt 
Anders       Matsson       1832-04-17  Mora       1913-01-27   Mora       Soldat Skytt 
Per        Eriksson      1834-08-23  Venjan      1879-03-16   Venjan      Soldat Skytt 
Anders       Jonsson       1860-06-26  Venjan      1924-03-07   Venjan      Soldat Skytt 
 
Summa poster: 16

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-11