soldate Resare nr 43 Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Andersson      16*               1702      Krakow      Soldat Resare 
Erik        Eriksson      16*                               Soldat Resare 
Jöns        Jönsson       1655     Mora                        Soldat Resare 
Kristofer     Olofsson      1678     St Kopparberg                   Soldat Resare, Frisk, korpral Ryttare 
Olof        Andersson      1694     Garpenberg    1750-03-04   Mora       Soldat Resare,korpral Ståthållare 
Anders       Andersson      1715-11-07  Mora       1776-06-15   Mora       Soldat Resare 
Henrik       Andersson      1723-04-23  Mora                        Soldat Resare, Tvärsäbb 
Mårten       Mårtensson     1741     Dalarna                      Soldat Resare 
Anders       Lindgren      1763-09-07  Älvdalen     1816-06-22   Älvdalen     Soldat Resare 
Per        Andersson      1843-08-18  Venjan      1916-04-14   Venjan      Soldat Resare 
 
Summa poster: 10

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-11