Soldat Föreståndare/Kneckt nr 52 Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Olof        Johansson      165*              1694-07-29            Soldat Föreståndare 
Olof        Matsson       166*     Venjan      1709?      Poltava?     Soldat Föreståndare 
Erik        Eriksson      167*     Venjan      1701      i fält      Soldat Föreståndare 
Jöns        Larsson       1685     Venjan      1750-10-04   Venjan      Soldat Föreståndare 
Mikael       Larsson       1704-03-26  Venjan      1741-08-23   Finland     Soldat Föreståndare 
Lars        Hansson       1720-02-07  Venjan      1742-09-06   hemväg från Fin Soldat Föreståndare 
Per        Persson       1723     Dalby Värmland                   Soldat Föreståndare 
Olof        Olofsson      1724-01-07  Venjan      1772-11-17   Venjan      Soldat Föreståndare 
Olof        Matsson       1733-06-01  Venjan      1777-10-01   Venjan      Soldat Föreståndare 
Sven        Nilsson       1737     Venjan      1773               Soldat Föreståndare 
Mats        Matsson       1757-05-10  Venjan      1791-06-08   Finland     Soldat Föreståndare 
Olof        Olofsson      1760-04-25  Venjan      1813-02-16   Venjan      Soldat Föreståndare 
Mats        Sigfridsson     1784-01-12  Venjan      1836-06-25   Stockholm    Soldat Föreståndare/Knekt 
Mats        Eriksson      1813-04-10  Venjan      1862-09-26   Venjan      Soldat Knekt 
Mats        Matsson       1840-05-19  Venjan      1880-04-12   Venjan      Soldat Knekt 
Erik        Nilsson       1860-12-06  Gnarp       1916-10-28   Venjan      Soldat Knekt 
 
Summa poster: 16

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-11