Ståhlnäbb/Ståhl nr 56 Mora Kompani.Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Lars        Eriksson      1648     Venjan      1725-01-24   Venjan      Soldat Stålnäbb 
Erik        Olofsson      166*     Venjan      1703      i fält      Soldat Stålnäbb 
Lars        Larsson       166*     Venjan      1701      i fält      Soldat Stålnäbb 
Jon        Ivarsson      167(8)    Venjan      1709?      Poltava?     Soldat Stålnäbb 
Erik        Larsson       167*     Venjan      1712-01     Tyskland     Soldat Stålnäbb 
Jon        Månsson       1688-09-10  Venjan      1762-08-05   Venjan      Soldat Stålnäbb 
Karl        Larsson       1690-10-10  Venjan      1716-06-23   Norge      Soldat Stålnäbb 
Mats        Andersson      1706-01-11  Venjan      1776-07-13   Venjan      Soldat Stålnäbb 
Daniel       Matsson       1727-03-27  Venjan      1806-10-16   Venjan      Soldat Stålnäbb 
Mats        Olofsson      1739-08-09  Venjan      1819      Överlännäs Y lä Soldat Stålnäbb 
Mats        Andersson      1741-09-19  Venjan      1807-02-21   Venjan      Soldat Stålnäbb 
Olof        Nilsson       1760-01-29  Venjan      1807-02-21   Venjan      Soldat Stålnäbb 
Johan Magnus    Lindblad      1771-05-17  Venjan      1844-07-26   Venjan      Soldat Stålnäbb 
Anders       Knutsson      1788-11-16  Venjan      1840-01-21   Venjan      Soldat Stålnäbb/Stål 
Anders       Persson       1813-05-10  Venjan      1874-11-17   Sandarne fs (Sö Soldat Stål 
Olof        Eriksson      1828-01-03  Venjan      1865-06-12   Venjan      Soldat Stål 
Sigfrid      Sigfridsson     1842-02-29  Venjan      1927-04-13   Venjan      Soldat Stål 
 
Summa poster: 17

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-11