Soldat Lekatt/ Björk nr 58 Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Johan       Larsson       165*              1701      i fält      Soldat Hask, Lekatt 
Olof        Svensson      166*     Venjan      1709?      Poltava?     Soldat Lekatt 
Per        Jonsson       167*     Venjan      1712-12-27   Bellingen Tyskl Soldat Lekatt 
Jöns        Larsson       1692-06-10  Venjan      1748-01-08   Venjan      Soldat Lekatt 
Per        Nilsson       1699-03    Venjan      1763-03-09   Venjan      Soldat Lekatt 
Jöns        Persson       1703-03-27  Venjan      1752-05-31   Finland     Soldat Lekatt 
Erik        Eriksson      1728-11-30  Venjan      1804-06-22   Venjan      Soldat Lekatt 
Nils        Andersson      1746-09-27  Venjan      1788      Finland     Soldat Lekatt 
Nils        Nilsson       1771-02-28  Venjan      1832-03-16   Venjan      Soldat Lekatt 
Nils        Hansson       1785-10-28  Venjan      1851-11-14   Venjan      Soldat Lekatt/Björk 
Anders       Andersson      1813-07-20  Venjan      1887-11-25   Venjan      Soldat Björk 
Olof        Persson       1819-06-19  Venjan      1874-01-30   Venjan      Soldat Björk 
Erik        Eriksson      1841-01-09  Venjan      1906-07-08   Venjan      Soldat Björk 
Jöns        Eriksson      1847-09-23  Venjan      1926-08-07   Venjan      Soldat Björk 
Erik        Persson       1866-01-10  Venjan      1936-06-25   Venjan      Soldat Björk 
 
Summa poster: 15

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-11