Soldat Brus nr 59 Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Mats        Olofsson      16*                               Soldat Brus 
Hans        Eriksson      1653     Venjan      1725-03-05   Venjan      Soldat Brus 
Sven        Matsson       168*     Venjan      1706?      i fält      Soldat Brus 
Knut        Matsson       1684-12-14  Venjan      1709?      Poltava?     Soldat Brus 
Erik        Johansson      1688-12-05  Grytnäs      1769-11-27   hemväg från Jär Soldat Brus 
Erik        Halvardsson     1689-06-29  Venjan      1713-02     Tyskland     Soldat Brus 
Olof        Matsson       1702-10-15  Venjan      1742-09-18   hemväg från Fin Soldat Brus 
Halvard      Matsson       1713-09-08  Venjan      1744-01-10   Venjan      Soldat Brus 
Jon        Eriksson      1724-01-20  Venjan      1752-05-12   Finland     Soldat Brus 
Olof        Olofsson      1733-03-13  Venjan      1806-05-15   Venjan      Soldat Brus 
Mats        Eriksson      1746-04-17  Venjan      1814-01-31   Venjan      Soldat Brus 
Erik        Eriksson      1784-09-29  Venjan      1857-09-25   Venjan      Soldat Brus 
Per        Persson       1812-05-16  Venjan      1879-07-10   Enånger     Soldat Brus 
Anders       Andersson      1825-09-02  Venjan      1915-03-18   Venjan      Soldat Brus 
Olof        Jönsson       1860-05-01  Venjan      1929-02-13   Venjan      Soldat Brus 
 
Summa poster: 15

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-11