Soldat Höök nr 72 Mora Kompani Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Bengt       Johansson      16*               1709      Poltava     Soldat Höök 
Hans        Eriksson      16*               1713-03-06   Tyskland     Soldat Höök 
Erik        Eriksson      1693     Uppland      1760-09-23   Mora       Soldat Höök 
Olof        Larsson       1695     Venjan      1742-09-20   hemväg från Fin Soldat Höök,korpral Uf 
Johan       Jonsson       1696     Västmanland                    Soldat Höök 
Per        Persson       1716-11-11  Mora       1760-12-16   Tyskland     Soldat Höök 
Erik        Andersson      1718     Mora       1742-10-27   Husby      Soldat Höök 
Per        Persson       1739     Mora       1805-08-23   Mora       Soldat Höök 
Olof        Persson       1757-05-11  Mora       1829-01-22   Mora       Soldat Höök 
Olof        Matsson       1777     Mora       1814      Norge      Soldat Höök 
Olof        Olofsson      1820-08-03  Mora       1882      USA       Soldat Höök 
Mats        Matsson       1850-10-05  Mora       1902-12-29   Mora       Soldat Höök 
Anders       Färnström      1880-04.23  Mora       1974-05-06            Soldat Höök 
 
Summa poster: 13

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-14