Soldat Kingh/Munter rote nr 86 Mora Kompani Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Göransson      1663              1709?      Poltava?     Soldat Kingh 
Olof        Persson       1686     Falun       1712-12     Tyskland     Soldat Kingh 
Anders       Eriksson      1691     Roslagen     1759-04-01   Mora       Soldat Kingh 
Mats        Matsson       1706     Dalarna      1741-08-23   Finland     Soldat Kingh 
Jöns        Persson       1719     Dalarna      1742-08-17   Finland     Soldat Kingh 
Mats        Matsson       1724-02-21  Rättvik                      Soldat Kingh 
Olof        Andersson      1737-01-13  Mora       1809-07-16   Mora       Soldat Kings 
Olof        Andersson      1740-04-22  Rättvik      1775-03-30            Soldat Kings 
Erik        Eriksson      1742     Mora       1802-04-28   Mora       Soldat Kings 
Henrik       Andersson      1769-09-29  Mora       1828-09-02   Orsa       Soldat Kings 
Lars        Larsson       1786-09-17  Mora       1867-01-21   Mora       Soldat Kings 
Anders       Larsson       18*                               Soldat Munter 
Anders       Norén        1867-01-14  Mora       1946-08-21   Mora       Soldat Munter 
Anders       Arfvelin      1873-03-23  Mora       1923-02-02   Storkyrkoförsam Soldat Munter 
Erik Samuel    Lans        1873-06-18                            Soldat Munter 
Lars        Kristofersson    1879-11-05  Nås                        Soldat Munter 
 
Summa poster: 16

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-17