Soldat Mirbock/ Ferm rote nr 90 Mora Kompani Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Bengt       Matsson       16*      Falun       1701?              Soldat Mirbock 
Nils                  16*                               Soldat Mirbock 
Per                  16*               1702               Soldat Mirbock 
Simon       Jacobsson      16*               1709?      Poltava?     Soldat Mirbock 
Anders       Eriksson      1680-03-21  Mora       1737-02-07   Mora       Korpral Blom, soldat Mirbock 
Adolf       Adolfsson      1682-05-07  Mora       173(0)     Mora       Soldat Mirbock 
Erik        Nilsson       1695     Stockholm                     Soldat Mirbock, korpral Blom 
Anders       Håkansson      1708     St Kopparberg   1742-09-19   hemväg från Fin Soldat Mirbock 
Mats        Olofsson      1714-10-03  Mora       1740-01-10   Finland     Soldat Mirbock 
Per        Danielsson     1723     Finland                      Soldat Mirbock 
Gunnar       Matsson       1730     Mora       1752-06-19   Finland     Soldat Mirbock 
Erik        Eriksson      1733-02-05  Orsa       1790      Finland     Soldat Mirbock 
Anders       Andersson      1764     Mora       1836-08-20   Mora       Soldat Myrbock 
Olof        Olofsson      1794-01-29  Mora       1867-06-26   Mora       Soldat Myrbock/Ferm 
Anders       Matsson       1821-05-13  Mora       1881-05-19   Mora       Soldat Ferm 
Olof        Andersson      1855-03-22  Mora       1877-05-16   Mora       Soldat Ferm 
Johannes      Matsson       1858-06-27  Mora                        Soldat Ferm 
 
Summa poster: 17

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-17