Soldat Trogen rote nr 92 Mora Kompani Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Erik        Axelsson      16*               1703-08-04   Polen      Soldat Trogen 
Göran       Andersson      16*               1709?      Poltava?     Soldat Trogen 
Hans        Matsson       16*               1702-09-03   Krakow      Soldat Trogen 
Johan       Göransson      16*               1708-03-12   Ryssland     Soldat Dambar, Trogen 
Mats        Andersson      16*                               Soldat Trogen 
Mats        Matsson       1690-02-16  Mora       1713-03     Tyskland     Soldat Trogen 
Erik        Bengtsson      1690-12-01  Mora       1773-09-02   Mora       Soldat Trogen 
Anders       Larsson       1699-11-10  Älvdalen     1749-04-10   Älvdalen     Soldat Trogen, Hjort 
Anders       Eriksson      1708-10-02  Mora       1757-02-27   Mora       Soldat Trogen,korpral Uf 
Mats        Andersson      1727     Mora       1805-08-27   Mora       Soldat Trogen 
Johan       Johansson      1745     Stockholm     1810-02-08   Mora       Soldat Lif, Trogen 
Anders       Andersson      1780     Mora       1809-01-31   Mora       Soldat Trogen 
Mats        Eriksson      1786-11-01  Mora       1831-07-07   Mora       Soldat Trogen 
Anders       Olofsson      1793-06-22  Mora       1861-02-26   Falun      Soldat Gierss, Trogen 
Erik        Eriksson      1816-04-28  Äppelbo      1878-12-11   Ovanåker Gävleb Soldat Trogen 
Mats        Jonsson       1847-05-28  Mora       1887-03-17   Mora       Soldat Trogen 
Mats        Eriksson      1868-12-29  Mora                        Soldat Trogen 
Anders       Henriksson     1880-02-16  Mora       1963-08-23   Mora       Soldat Trogen 
 
Summa poster: 18

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-17