Soldat Tuthwig/Asp rote nr 109 Mora Kompani Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Månsson       16*               1709?      Poltava?     Soldat Tutwig 
Johan       Larsson       16*               1702-04-06   Vilna      Soldat Tutwig 
Per        Persson       16*                               Soldat Tutwig 
Nils        Nilsson       ca 1655    Mora                        Soldat Tutwig 
Jöns        Jönsson       1687-11    Mora       1760-03-16   Sollerön     Soldat Tutwig 
Jacob       Nilsson       1695     Östergötland                    Soldat Tutwig, Skräddare 
Lars        Larsson       1695     Mora       1742-08-13   Finland     Soldat Tutwig 
Olof        Jönsson       1722-09-03  Mora       1780-08-19   Sollerön     Soldat Tutwig 
Mats        Matsson       1743-12-13  Mora       1822-02-26   Mora       Soldat Tutwig 
Jonas       Olofsson      1783-06-03  Sollerön     1864-03-23   Sollerön     Soldat Tutwig/Asp 
Lars        Andersson      1816-08-26  Sollerön                      Soldat Asp 
Jöns        Jönsson       1848-09-23  Sollerön     1896-09-15   Sollerön     Soldat Asp 
 
Summa poster: 12

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-18