Soldat Dåbblare/Fält rote nr 112 Mora Kompani Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Andersson      16*                               Soldat Dubblare 
Jöns        Jonsson       16*               1702-07-11   i fält      Soldat Dubblare 
Per        Jonsson       16*               1712-12     Tyskland     Soldat Dubblare 
Sven        Eriksson      16*               1709?      Poltava?     Soldat Dubblare 
Mårten       Andersson      1666     Mora       1747-01     Mora       Soldat Dubblare 
Anders       Danielsson     1686-06-11  Mora       1758-03-09   Mora       Soldat Dubblare 
Gudmund      Jonsson       1698     Dalarna      1714-09-29            Soldat Dubblare 
Nils        Flodgren      17*                               Soldat Dubblare 
Olof        Jönsson       1713-09-30  Mora       1764-05-10   Mora       Soldat Dubblare 
Olof        Olofsson      1741-04-24  Mora       1803-11-14   Sollerön Bodarn Soldat Dubblare 
Per        Jönsson       1764-11-04  Mora       1834-11-11   Sollerön     Soldat Dubblare 
Gustav       Muncktell      1773-08-10  Leksand                      Soldat Dubblare 
Anders       Jönsson       1784-11-28  Sollerön     1827-04-20   Sollerön     Soldat Dubblare/Fält 
Anders       Andersson      1804-01-27  Sollerön     1889-10-12   Sollerön     Soldat Fält 
Jöns        Larsson       1834-05-02  Sollerön     1884-12-28   Sollerön     Soldat Fält 
Anders       Andersson      1858-06-13  Sollerön     1918-10-06   Sollerön     Soldat Fält 
 
Summa poster: 16

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-18