Soldat Snes rote nr 119 Mora Kompani Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Persson       16*               1709?      Poltava?     Soldat Snes, korpral Twekom 
Hans        Larsson       16*               1701?              Soldat Snes 
Jon        Jonsson       16*               1708-06-06   i fält      Soldat Snes 
Lars        Eriksson      16*               1712-12     Tyskland     Soldat Snes 
Anders       Olofsson      1694     Mora       1758-01-15   Mora       Soldat Snes 
Per        Eriksson      1707     Mora       1739-10-13   Rådmansö?    Soldat Snes 
Mats        Jönsson       1717     Mora       1794-02-12   Sollerön     Soldat Snes 
Petter       Johansson      1726     Västmanland    1758-09-13   Tyskland     Soldat Snes 
Enok        Torsenius      1738              1761-07-20            Soldat Snes 
Anders       Eriksson      1746-04-24  Mora       1773-04-02            Soldat Snes 
Mats        Eriksson      1749-12-25  Mora       1818-03-29   Mora       Soldat Humbla,Snes 
Anders       Augustinsson    1750-11-02  Mora       1790      Finland     Soldat Snes, Humbla 
Erik        Olofsson      1786-08-26  Mora       1846-08-19   Mora       Soldat Snes 
Johan       Larsson       1820-02-12  Äppelbo      1872-03-29   Äppelbo     Soldat Snes 
Olof        Olofsson      1843-12-28  Venjan                       Soldat Snes 
Jon        Andersson      1851-01-01  Mora       1920-12-12   Mora       Soldat Snes 
Anders       Forsén       1879-12-17  Mora       1920-05-01   Falun      Soldat Snes 
 
Summa poster: 17

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-18