Soldat Twekom/Ros rote nr 121 Mora Kompani Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Persson       16*               1709?      Poltava?     Soldat Snes, korpral Twekom 
Mats        Matsson       16*                               Korpral Twekom 
Mikael       Matsson       16*               1713-01     Tyskland     Soldat Finne,korpralTwekom 
Olof        Larsson Wijkman   1649     Mora       1724-05     Mora       Soldat Korp,korpral Twekom 
Olof        Eriksson      1658-08-15  Rättvik      1727-01-16   Rättvik     Soldat Tång,korpal Tvekom 
Nils        Olofsson      1692     Södermanland   1740-03-28   Vaxholm?     Soldat Ram, Korpral Tvekom 
Kristofer     Kristofersson    1694     Livland                      Soldat Willkieft,korpral Tvekom 
Kristofer     Johansson      1696-07-03  Visby       1742-01-11   Finland     Soldat Tjädur, korpral Twekom 
Erik        Henriksson     1698     Södermanland   1742-03-02   Finland     Soldat Altidglad, Sot,korpral Twekom 
Karl        Hansson       1702     Stockholm     1765               Soldat Flitig,korpral Twekom 
Olof        Larsson       1714-11-24  Venjan      1785-06-03   Nya Kopparberge Soldat Klubba, Twekom, korpral Ryttare 
Erik        Danielsson     1725-10-18  Rättvik      1800-01-24   Rättvik     Soldat Willkieft,korpral Tvekom 
Johan       Kristofersson    1734     Rättvik      1783-08-10   Rättvik     Soldat Kåhlmack, korpral Twekom 
Olof        Eriksson      1735-07-21  Rättvik      1788-12-16   Finland     Soldat Häger,korpral Twekom, soldat Tjäder 
Anders       Olofsson      1754-09-04  Rättvik      1789-01-05   Finland     Soldat Tjäder, korpral Twekom 
Erik        Olofsson      1757-12-24  Mora       1816-12-22   Mora       Soldat Flitig,korpral Twekom 
Erik        Olofsson      1764-12-20  Rättvik      1850-04-04   Rättvik     Soldat Flitig,korpral Twekom 
Olof        Karlsson      1799-08-13  Rättvik      1857      Rättvik     Soldat Twekom/Ros 
Olof                  18*               1863-04-02            Soldat Ros 
Bengt       Hansson       1820-09-01  Rättvik      1880-01-16   Rättvik     Soldat Ros 
Per        Andersson      1842-07-07  Rättvik      1875-09-03   Garpenberg    Soldat Ros 
Erik        Andersson      1854-07-28  Rättvik                      Soldat Ros 
Anders       Andersson      1865-05-11  Rättvik      1914-04-23   Tillinge Uppsal Soldat Ros 
Anders       Andersson      1871-12-28  Boda Rättvik   1956-02-24   Ore       Korpral Ros 
 
Summa poster: 24

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-18