soldat Bock/ Wickman rote nr 139 Mora Kompani Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Andersson      16*               1709?      Poltava?     Soldat Bock 
Hans        Hansson       16*      Roslagen                      Soldat Bock 
Anders       Andersson      1657     Rättvik      1713      Rättvik     Soldat Bock 
Olof        Jonsson       1689     Rättvik      före 1742    Rättvik     Soldat Bock 
Mats        Matsson       1698     Rättvik                      Soldat Bock 
Anders       Eriksson      1707-03-29  Rättvik      1741-08-23   Finland     Soldat Bock 
Anders       Matsson       1718              1744-02-18            Soldat Bock 
Anders       Henriksson     1718-04-14  Rättvik                      Soldat Bock 
Olof        Olofsson      1720     Dalarna      1742-07-22   Finland     Soldat Bock 
Johan       Larsson       1734     Rättvik      1776-04-22   Rättvik     Soldat Trått,Bock 
Anders       Andersson      1747     Rättvik      1785-12-03   Rättvik     Soldat Bock 
Olof        Hansson       1763     Rättvik      1820-11-05   Rättvik     Soldat Bock/Vikman 
Anders       Eriksson      1789     Rättvik      1870-12-25   Rättvik     Soldat Vikman 
Olof        Hansson       1816-08-19  Rättvik                      Soldat Vikman 
Hans        Olofsson      1819-12-16  Rättvik      1850-09-05   Rättvik     Soldat Vikman 
Erik        Andersson      1829-08-03  Mora       1881-02-17   Mora       Soldat Vikman 
Anders       Jonsson       1859-10-02  Rättvik                      Soldat Vikman 
 
Summa poster: 17

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-19