Soldat Trött/ Björn/West rote nr 144 Mora Kompani Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Hansson       16*                               Soldat Trått 
Kristofer     Hansson       16*               1709?      Poltava?     Soldat Bärgsman,Trått 
Hans        Hansson       1659     Rättvik                      Soldat Trått 
Erik        Eriksson      1672     Rättvik      1702-08-20   Polen      Soldat Trått 
Olof        Eriksson      1674     Rättvik      1713-03-15   Tyskland     Soldat Trått 
Mats        Larsson       1695     Rättvik      1740      Rättvik     Soldat Trått 
Johan       Kristiansson    17*                               Soldat Trått 
Johan       Larsson       1734     Rättvik      1776-04-22   Rättvik     Soldat Trått,Bock 
Anders       Andersson      1754-01-22  Rättvik      1800-02-27   Rättvik     Soldat Trått 
Anders       Larsson       1772     Rättvik      1840-03-05   Rättvik     Soldat Trått 
Olof        Larsson       1784-11-10  Rättvik      1831-09-12   Rättvik     Soldat Björn 
Lars        Olofsson      1790     Dalarna                      Soldat Trått/Björn 
Anders       Andersson      1805-06-15  Rättvik      1870-07-29   Rättvik     Soldat Björn/Vest 
Anders       Larsson       1836-11-22  Mora       1901-05-09   Mora       Soldat Vest 
Olof        Jonsson       1844-03-10  Rättvik                      Soldat Vest 
 
Summa poster: 15

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-19