Rote nr 20 Spennare/Klinga, Mora Kompani, Dalregementet

Mari-Louise Grudin

Lista över soldater under det yngre indelningsverket (1685-1900).
Födelseår utan datum kan vara baserat på åldersuppgift i generalmönsterrullorna.

Kontakta gärna mej för utbyte av personuppgifter och militära uppgifter.
ml2 at grudin.se


Anders       Andersson      16*                               Soldat Spennare 
Anders       Persson       16*               1709?      Poltava?     Soldat Spennare 
Olof        Olofsson      16*               1713-05     Tyskland     Soldat Spennare 
Erik        Davidsson Ekeberg  1664              1708      i fält      Soldat Spennare,korpral Uf 
Anders       Olofsson      1688     Uppland      1724-11-08   Mora       Soldat Spennare 
Mats        Olofsson      17*                               Soldat Spennare 
Per        Persson       17*                               Soldat Spennare 
Gustaf       Gustafsson Yxéen  1702     Finland      1740-07     Mora       Soldat Spennare,korpral Ryttare 
Lars        Matsson       1703-04-03  Venjan      1788-12-29   Venjan      Soldat Spennare, Vass, Urväder 
Anders       Persson       1722-07-11  Mora       1743-09-02            Soldat Spennare 
Petter       Pettersson     1727     Dalarna      1758-04-03   Tyskland     Soldat Spennare 
Mats        Persson       1734     Mora       1794-02-18   Mora       Soldat Spennare 
Per        Persson       1744-07-02  Venjan                       Soldat Spennare 
Per        Andersson      1757-01-01  Mora       1785-03-04   Mora       Soldat Spennare 
Anders       Eriksson      1764-12-12  Mora       1833-06-27   Mora       Soldat Spennare 
Anders       Andersson      1788-05-20  Mora       1833-08-12   Mora       Soldat Spennare/Klinga 
Anders       Andersson      1813-09-18  Mora       1847-06-01   Mora       Soldat Klinga 
Anders       Göransson      1829-12-30  Mora                        Soldat Klinga 
Per        Persson       1832-01-06  Mora       1877-07-19   Mora       Soldat Klinga 
Anders       Larsson Klinglund  1857-07-11  Mora       1944-11-21   Mora       Soldat Klinga 
Olof        Andersson      1869-02-14  Mora       1947-07-14   Mora       Soldat Klinga 
 
Summa poster: 21

Forskare:
© Mari-Louise Grudin. Adress: Järpesbo 125, 79293 Venjan.
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger8 2016-12-08