Soldaten Mats Nilsson Skåpråtta, Oxberg

Mats öde träder fram ur Dalregementets soldatrullor och andra källor. Han finns med vid mönstringen 10 maj 1626 i Stockholm som musketerare och i senare rullor skrivs han med namnet Skåpråtta. Troligen är han med i kriget mot Polen 1626-1629 och överlever slaget vid Lützen 1632, då Dalarnas regemente förlorar över en tredjedel av sin styrka. Han finns med i rullorna t o m 1635 Kanske gifter han sig, när han slutar som soldat. Enligt husförhörslängden hade han 2 döttrar: Karin född 1636 och Elin född 1640.

Mora (W) AI:1 (1664-1684) Bild 112 / sid 109 Oxberg

Den 18 mars 1644 är Mats Nilsson Skåpråtta aktuell igen som soldat. Han deltar i erövringen av Särna och Idre under komministern i Älvdalen Daniel Buscovius ledning tillsammans med 200 man från Venjan, Oxberg och Älvdalen. Det hela avlöper utan strid och den 31 mars samma år är Herr Daniel hos landshövdingen för att avge rapport och ett av de tre medföljande vittnena är just denne Mats Nilsson Skåpråtta.

Den 11 januari 1660 är det mönstring av Dalregementet efter kriget mot Danmark och Karl X Gustavs försök att erövra Köpenhamn. Där antecknas att Mats Nilsson Skåpråtta dog den 13 september 2021 hos ”Wenderna” (Reservation för att han sammanblandas med annan soldat i rullorna av mönstraren och mönsterskrivaren.)

Kvar i Oxberg finns Mats Nilssons kullor. Hans hustru har troligen dött före honom, eftersom döttrarna efterträder honom i mantalslängden 1658. Hans namn levde kvar som gårdsnamn Masis i flera generationer. Kanske det ännu idag finns kvar i Oxberg i namnet ”Masisbock”.

Källor

Rullor 1620-1723 1626:6 (1626-1626) Bild 630 / sid 660

Rullor 1620-1723 1635:7 (1630-1635) Bild 910 / sid 102 ”står bland gamble ( motsats till nyskriven) soldater”

Rullor 1620-1723 1659:5 (1659-1659) Bild 1910 / sid 173

Rullor 1620-1723 1660:10 (1660-1660) Bild 1810 / sid 177

Älvdalens sockens historia.

Wenderna skall ha varit ett folkslag i norra Tyskland,