Mina anor och andras

Släktforskningens glädjeämnen och vedermödor

Dalarna, Värmland, Småland, Bohuslän och soldater. Nya upptäckter och lösningar på problem. Släkter och gårdsnamn. Det finns mycket att berätta om och för släkten och andra intresserade.
Min hemsida grudin.se handlar om soldater vid Mora kompani Dalregementet
Välkommen
Mari-Louise Grudin

Stugan på Syderön

Järpesbo Posted on 2021-07-17 21:00

På Syderön står en stuga, uppsatt många år senare än de på Buderön. Den skulle också tjäna som övernattningsstuga vid de ibland veckolånga fisketurerna. Det var Bogg Anders Nilsson (1869-1946), Lars Grudin (1865-1949), Rull Lars Andersson (1881-1975) och Anders Böhlin (1868-1942) som 1908 beslöt att bygga stugan.

Här är de på Buderön. Bogg Anders och Lars Grudin hänger upp noten. Rull Lars och Anders Böhlin sitter och rensar siken.

2003 fick stugan en utvändig upprustning, den blev målad och fick nytt tak. Den senaste upprustningen är

Dritståndji å Syderäni


Här har dom suttit i regn, sol och myggornas stick

Medan dom väntat på lugnet och sikens små pick

Mycket jag sett och mycket jag hört,

Men nu är det länge sen någon mej rört

I ett halvsekel minst har jag varit i tjänst

Blott minnena lever i tjärvedens spänst

(Lennart Nilsson)

Uppgifter o foton från Majvor Jonsson och Lennart NilssonStuga på Buderön

Järpesbo Posted on 2021-05-03 09:55

Stugan på Buderön i Venjanssjön

(berättat av Bogg Anders Andersson i Vika, skrivet av Anna Ekmark)

Stugan blev uppsatt år 1893-1894

Det var fyra stycken fiskare från Vika, som bestämd sig för att hjälpas åt så dom skulle få en stuga på Buderön.

Det var Bäse Lars Ersson, (hans bror) Bäse Erik Ersson, Erik Orre d.ä. , Bogg Anders Andersson (var då 17-18 år)

Det var dessa fyra som lade grunden till stugan, timret togs på holmen och arbetet utfördes gemensamt under tiden som dom var där för att fiska. Spån skulle klyvas till tak, men det fanns inga raka tallar på holmen som dugde, då hämtades några raka tallar från skog tillhörande Bogg Anders. Så användes stuga i flera år utan golv.

Då kom det två Vika fiskare och undrade om dom kunde få bo där också. Det enades dom om , och det var Anders Söder och Anders Böhlmark och dessa två skulle då lägga golv i stugan, golvträ hämtades från Vika, och arbetet utfördes gemensamt. På senare år lagades muren och lås sattes, för stugan har stått öppen tidigare. Det var Bogg Erik och Lars Grudin som hjälptes åt den gången

Bogg Anders Andersson f 1876 (vars dotter Anna Ekmark född 1909 skrivit ner sin fars berättelse. Annas dotter Karin Ekmark har sparat sin mors anteckningar.)Minnen från förr

Järpesbo Posted on 2021-04-30 15:02

Karin Ekmarks mamma Anna Linnea Ekmark tyckte om att skriva ner sina minnen. Några av hennes berättelser om livet i Järpesbo långt tillbaka, delar jag med er i Järpesbogruppen på fb. Det är nog fler än jag som tycker det är intressant att få veta lite mer om hur livet var här förr. Tack Karin för att du sparat anteckningarna.
(Karin är mor till Beja och farmor till Kalle Matsson, de har stuga längst ut på udden mot söder.)

Här är en av Anna Linneas berättelser:

Järpesbo torsdag

( troligen en sommardag 1976 av texten att döma)

Jag vill på det här sättet tala om för Eder vem som har varit upp till vattenanläggningen och rivit upp lite mossa.

Vi har varit här en vecka och så fick jag en ide, att jag skulle gå och se om finna ut den ”gamla källan”.

Jag gick direkt på stället kände igen träden, men det var bara lång mossa som skuggade över, men källan var ju torr.

Jag vill nu berätta för er som är unga sagan om den här källan, den är mycket gammal. Min fader har berättat för mig. att när han var en gosse på 12 år då var han i Hjärpesbo och var vallpojke tillsammans med sina några år äldre systrar Anna och Karin. Denna Karin var mor till mina kusiner Erik och Oskar.

Dom bodde då i Eldhuset, dom var 4 om det. Vidare berättade han 4 st kaffepannor, 4 messmörsgrytor och 4 st av allt dom hade .

Så har det varit en lada, jag vet inte om den finns kvar, där var det uppdelat i 4 hörn, som de hade fodret åt korna i ladugården. Den låg ovanför Rudolf och Emmas stuga, jag minns resterna av den byggnaden.

Ja så var det då källan, dom har haft en stig i skogen så dom tog vatten från den här källan. Men varför gick så långt frågade jag. Jo, när dom skulle skölja smöret då var vattnet från den här källan så fint.

Sedan när vi kom som nybyggare till Udden på 50-talet då tog vi vårat dricksvatten alltid där.

Jag vill också nämna att min farfar var här i Hjärpesbo på fiske just i år för hundra år tillbaka. Det var på midsommarafton 1876 som far föddes, men farmor fick klara födseln själv, det var ju nödvändigt att skaffa mat. På den tiden rodde dom från Oxbås och så till Ön.

Jag tycker att ni som är unga kunde göra något, en minnestavla att hänga på Eldhuset, hur det har varit här av gammalt.

Det kanske är någon ännu som kunde stanna upp och läsa.

Med Hälsningar, Anna på Udden.

(Skrivet av Anna Linnea Ekmark född 1909

Hennes far var Bogg Anders Andersson född 23 juni 1876. Han var som 12-åring med till Järpesbo och bodde i eldhuset sommaren 1888.

Hennes farfar var Bogg Anders Matsson född 1838)

Renskrivet och kompletterat med namn och årtal av Mari-Louise Grudin
Nu hänger det en minnestavla sen några år på eldhuset.