Mina anor och andras

Släktforskningens glädjeämnen och vedermödor

Dalarna, Värmland, Småland, Bohuslän och soldater. Nya upptäckter och lösningar på problem. Släkter och gårdsnamn. Det finns mycket att berätta om och för släkten och andra intresserade.
Min hemsida grudin.se handlar om soldater vid Mora kompani Dalregementet
Välkommen
Mari-Louise Grudin

Farfar Ottos släkthistoria del 3

Bohuslän Posted on 2020-12-02 15:47

Nu vänder jag i berättandet om släkten och börjar på 1700-talet.

Ottos farfars farfars far Olof Eriksson

föddes kring 1700 i Kareby socken. Han far hette Erik Andersson och familjen bodde på gården Röd i Kareby. Olof hade 5 syskon. Efter faderns död omkring 1720 sålde syskonen sina delar i gården till systern Börta och hennes man. Olof bor kvar på gården tills han gifter sig kring 1731 med Anna Larsdotter. Av sin svärmor köper han hennes del av gården Höjer. Gården är delad i tre delar den är som en liten by. Olofs del kallas Höjer Norgård. Där bosätter sig paret, men lyckan blev inte långvarig. Anna dör redan i efter något år troligen i barnsäng, det finns inget barn nämnt. Olof gifter om sig efter något år med Anna Nilsdotter och med henne får han 4 söner. I bouppteckningen efter Anna Nilsdotter 1765 nämns att gården med all fast o lösegendom är såld till sonen Nils. Olof bor kvar på gården och blir omhändertagen, tills han dör omkring 1776.

Nils Olofsson född kring 1738

gifter sig kring 1765 med Elin Olofsdotter och de får 3 barn, den yngste heter Olof född 1774. Nu händer det olyckliga att både Nils och Elin dör kring 1781. Släktingar rycker in och ordnar med bouppteckning och förmyndare. Gården är ¼ dels hemman fullt utrustad med redskap mm . Det finns 1 brun häst på 14 år och 1 gult sto 7 år. 5 kor, 2 kvigor, 4 får 1 gris och 6 gäss. En rätt stor gård som väl föder 1 familj verkar det.
Det blir Olof Nilsson som övertar gården. Vid storskiftet 1792 år han med vid förrättningen.

Olof gifter sig 1796 och får flera barn varav 4 växer upp. Han sköter nog gården på bästa sätt. När han dör efter drygt 68 år, är gården överlämnad till äldsta sonen Niklas. Hans syskon gifter sig till andra gårdar.

Niklas gifter sig 1833 med en flicka från grannsocknen Solberga. Där på gården Vittsten föds Olof 1833, Anna Britta 1840 och Johannes 1841. Därefter går flytten till Höjer Norgård och Niklas tar över gården efter fadern. Två barn till föds men de dör som små. Niklas var en betrodd man o socknen. Han var kyrkvärd några år, undertecknade sockenstämmoprotokoll och var en av dem som tog på sig att vara borgensmän för ett stort lån socknen tagit. Både Niklas o hustrun Kerstin får långa liv men de levde nog inte så lyckliga. På senare år verkar Niklas få problem med spriten. I husförhörslängden skriver prästen ”drinkare” och ”fyllhund” om Niklas. När det är dags att lämna över gården är båda sönerna döda, dottern har gift sig med en torpare/målare. Gården säljs och köparna är två bröder Bengt och Olof Andersson. Den senare gifter sig med Anna Beata Larsdotter, brorsdotter till Niklas. Gården blir på så sätt kvar i släkten. Niklas dör 93 år gammal, då skall han ha varit den äldste i församlingen.Farfar Ottos släkthistoria 2

Bohuslän Posted on 2020-12-01 19:11

Johannes Niklasson 1841-1887 (farfars far)

Ottos barndom likande på ett sätt farmor Anna. Båda blev faderlösa som små och fäderna hade inte förmåga att sköta gård och pengar. Fadern hette Johannes Niklasson född 1841 i Solberga sn och modern Johanna Olsdotter f 1850 i Kareby sn. Otto var yngst av 6 syskon. När han var nästan 2 år dog hans far av lungsot 36 år gammal. Bouppteckningen efter Johannes visar att familjen var utfattig, skulderna var större än tillgångarna. Det fanns inga byggnader, de tillhörde Johannes far eftersom han betalat dem. Ottos barnbarn berättar: ”Denna Johannes skall enl. min mor och morbröder ha spelat bort hela gården med allt innehåll, inkl. gumman på poker. ”Troligen var det alkoholmissbruk med i bilden. Modern Johanna gifte om sig efter några år och Otto fick en styvfar.

Till Johannes försvar kan nämnas att det var svårt att vara jordbrukare. I sockenstämmoprotokollen skrivs om fattigdom och missväxt. 1859 fick socknen ”undsättningslån” från staten för att hjälpa de fattigaste. 1861 ansöker socknen om att få uppskjuta avbetalningarna på lånet, det har varit missväxt tre år i rad.

Johannes hade en bror Olof Niklasson (1833-1872) övergav jordbruket och blev i stället måleriarbetare. I husförhörslängden betecknar prästen honom som ”drinkare”. Denne Olof dog också ung genom en olycka, ett vådaskott. En tidningsnotis beskriver vad som hände.
Kareby socken Bohuslän: Målare O Niclasson infann
sig jämte en av sina bekanta hos F Johansson, vilken
håller ölförsäljning samt diversehandel, för att dricka öl.
Under samtal med värden tog denne fram en nybekommen
bössa, vilken han förevisade sina två gäster. slutligen
satte han på geväret en knallhatt och riktade det på
Niklassons kamrat under tilltal: ”Nu skjuter jag dig.”
Denne fattade i pipan och vred geväret åt sidan, sägande:
”slarva inte- … fan ladda.” Samma experi-
ment förnyades därefter mot Niklasson, vilken emellertid
satt helt lugn. Ögonblicket därpå small ett skott ur gevä-
ret och Niklasson var träffad i underlivet. Han avled
efter 3 a 4 timmar. Man har sig ej bekant, huruvida
Johansson var medveten om att bössan var laddad. Något
gräl eller ovänskap hade det ej varit å färde. Den av-
lidne, som före sin död yttrade att det skett i våda, efter-
lämnar famulj med flera små barn.

Även Olof lämnade familj med små barn efter sig. Den yngste sonen Adiel född 1872 var ett halvår när fadern dog. Modern gifter om sig, hur Adiels uppväxt blev vet vi inte men när han är i 20 årsåldern förekommer även han i tidningen. Han har gjort inbrott och blir fast.


1893 begär han flyttbetyg till Amerika. I Census 1910 för USA finns han i Chicago med hustru och barn. Kanske fick han ordning på sitt liv ”over there”.Farfar Ottos släkthistoria 1

Bohuslän Posted on 2020-11-30 15:39

Så blev till slut tiden mogen för att utforska farfars anor. Det har funnits ett visst motstånd hos mej, han erkände sig inte som far i kyrkboken varför skulle jag då ”erkänna” honom? Barnsligt –javisst, men nu har jag i alla fall tagit mej an hans anor. Det är ju trots allt även mina. Men nu kanske det måste påpekas att jag inte har bekräftat släktskapet med DNA analys. Uppgiften, om vem som är farfar, bygger på farmors berättelse för pappa samt att hon hade sparat ett foto på honom.

Farfar hette OTTO Fridolf Johannesson född 3 april 2021 i Kareby socken väster om Kungälv i Bohuslän. Han flyttar in till Göteborg kring 1904 och börjar så småningom arbeta på SKF (Svenska Kullager Fabriken) som startade 1907. Den låg i Gamlestan i Göteborg och Otto bodde i de kvarteren.

Farmor Anna Johansson flyttade till Gamlestans församling 1912. Hon hade arbetat som piga/ kokerska/hushållerska tidigare men sadlade om och blev affärsiderska och skötte en mjölkaffär i Olskroken. När de börjar träffas är Otto 30 år och Anna 39 år. Pappa Oskar Olof föds i maj 1915. Kanske är Otto med i planeringen vad barnet skall heta, Olof var ett vanligt namn i hans släkt. I Annas närmaste släkt finns ingen Olof. Namnet Oskar skall vara inspirerat av Kung Oskar II.

Anna får reda på att Otto redan har ett barn med en annan kvinna och enligt pappas/farmors berättelse drar hon sig ur förhållandet och väljer att bli ensamstående mor. Otto gifter sig hösten 1916 med den andra kvinnan och får flera barn. Han byter arbete och skrivs som margarinarbetare. Arbetsplatsen måste vara margarinfabriken Pellerins Margarin i Olskroken.

När han dör 1960 bor han fortfarande kvar i Olskroken på Ånäsvägen. Enligt kontakt jag haft med ett av hans barnbarn visste inte släkten om att Otta hade en son ”vid sidan om”.

PS DNA testning är gjord och släktskapet bekräftat/ML