Johannes Niklasson 1841-1887 (farfars far)

Ottos barndom likande på ett sätt farmor Anna. Båda blev faderlösa som små och fäderna hade inte förmåga att sköta gård och pengar. Fadern hette Johannes Niklasson född 1841 i Solberga sn och modern Johanna Olsdotter f 1850 i Kareby sn. Otto var yngst av 6 syskon. När han var nästan 2 år dog hans far av lungsot 36 år gammal. Bouppteckningen efter Johannes visar att familjen var utfattig, skulderna var större än tillgångarna. Det fanns inga byggnader, de tillhörde Johannes far eftersom han betalat dem. Ottos barnbarn berättar: ”Denna Johannes skall enl. min mor och morbröder ha spelat bort hela gården med allt innehåll, inkl. gumman på poker. ”Troligen var det alkoholmissbruk med i bilden. Modern Johanna gifte om sig efter några år och Otto fick en styvfar.

Till Johannes försvar kan nämnas att det var svårt att vara jordbrukare. I sockenstämmoprotokollen skrivs om fattigdom och missväxt. 1859 fick socknen ”undsättningslån” från staten för att hjälpa de fattigaste. 1861 ansöker socknen om att få uppskjuta avbetalningarna på lånet, det har varit missväxt tre år i rad.

Johannes hade en bror Olof Niklasson (1833-1872) övergav jordbruket och blev i stället måleriarbetare. I husförhörslängden betecknar prästen honom som ”drinkare”. Denne Olof dog också ung genom en olycka, ett vådaskott. En tidningsnotis beskriver vad som hände.
Kareby socken Bohuslän: Målare O Niclasson infann
sig jämte en av sina bekanta hos F Johansson, vilken
håller ölförsäljning samt diversehandel, för att dricka öl.
Under samtal med värden tog denne fram en nybekommen
bössa, vilken han förevisade sina två gäster. slutligen
satte han på geväret en knallhatt och riktade det på
Niklassons kamrat under tilltal: ”Nu skjuter jag dig.”
Denne fattade i pipan och vred geväret åt sidan, sägande:
”slarva inte- … fan ladda.” Samma experi-
ment förnyades därefter mot Niklasson, vilken emellertid
satt helt lugn. Ögonblicket därpå small ett skott ur gevä-
ret och Niklasson var träffad i underlivet. Han avled
efter 3 a 4 timmar. Man har sig ej bekant, huruvida
Johansson var medveten om att bössan var laddad. Något
gräl eller ovänskap hade det ej varit å färde. Den av-
lidne, som före sin död yttrade att det skett i våda, efter-
lämnar famulj med flera små barn.

Även Olof lämnade familj med små barn efter sig. Den yngste sonen Adiel född 1872 var ett halvår när fadern dog. Modern gifter om sig, hur Adiels uppväxt blev vet vi inte men när han är i 20 årsåldern förekommer även han i tidningen. Han har gjort inbrott och blir fast.


1893 begär han flyttbetyg till Amerika. I Census 1910 för USA finns han i Chicago med hustru och barn. Kanske fick han ordning på sitt liv ”over there”.