Mina anor och andras

Släktforskningens glädjeämnen och vedermödor

Dalarna, Värmland, Småland, Bohuslän och soldater. Nya upptäckter och lösningar på problem. Släkter och gårdsnamn. Det finns mycket att berätta om och för släkten och andra intresserade.
Min hemsida grudin.se handlar om soldater vid Mora kompani Dalregementet
Välkommen
Mari-Louise Grudin

En sorglig läsning

Mora Kompani soldater Posted on 2021-04-04 18:38

Ryska kriget 1741-1743

Att registrera soldaterna i Mora Kompani, Dalarnas regemente, var både intressant och lärorikt. Genom soldaternas öden blev Sveriges historia levande. Att soldater dör i krig hör ju liksom till (det vansinniga) spelets regler. Men att de dör av sjukdom efter bara några månader efter inställelsen pga dåliga förhållanden, inkvartering, utrustning mm är en tragisk läsning.

Att gå igenom generalmönsterrullan som skrevs i Mora Noret den 27 oktober 1744 var riktigt ledsamt.
Den rullan redogjorde för alla soldater, som varit med till Finland i Ryska kriget. I maj 1735 gjordes den föregående generalmönsterrullan. Därefter finns det rullor över utkommenderingar till Finland och flera rullor över nyutskrivningar och kompletteringar efter döda och avskedade soldater. Männen, som skrevs ut, är i stort sett anonyma. De skrevs ut med namn, ålder, tjänstetid och om de var gifta eller ogifta. Deras hemort skrev bara med landskapet. Flertalet var från Dalarna men många kom från Värmland, Västmanland och andra närliggande landskap. För att kunna identifiera dem fordras en anteckning i husförhörslängder och andra kyrkliga längder.

Minnesmärke i Willmanstrand

Hattarnas ryska krig 1741-43 var ett misslyckat svenskt anfallskrig mot Ryssland. ”Avsikten var att ta tillbaka de landområden som förlorats vid freden 1721. Resultatet blev det motsatta. Brist på proviant och dricksvatten, sjukdomar, deserteringar och oklar militär ledning ledde till nederlag vid Willmanstrand i augusti 1741. Ett år senare kapitulerade den inneslutna hären vid Helsingfors.”( Ur Vad varje svensk bör veta Sveriges historia)

Citat hämtade på nätet från Herman Lindqvists bok ”Nyttan och nöjet”:

”Soldaterna fick utstå hemska lidanden i de usla vinterkvarteren kring Fredrikshamn. En stor del av dem låg förlagda i fuktiga jordkulor. Deras kläder möglade och ruttnade bort på dem. Maten var otillräcklig och dålig…. Farsoter började härja. Från november till februari 1742 dog 2.000 man, och flera tusen andra var sjuka.”

”Regementet hade ont om officerare - några var sjuka och andra var krigsfångar i Ryssland. Utan tillsyn av sina förmän måste soldaterna utstå hårda strapatser. Förläggningarna var dåliga och maten usel. Många var i dålig kondition redan från början av kommenderingen. Rullorna talar om soldater som var så späda och unga att de inte orkade bära geväret, och hos en del fanns säkert rödsoten kvar i kroppen.”

En av sjukdomarna som drabbade soldaterna var dysenteri eller rödsot. En tarmsjukdom som gynnades av de dåliga hygieniska förhållandena i lägren och på skeppen.

Mora Kompani skickade iväg 150 soldater. Av dem kom 37 st hem igen. Vid slaget vid Villmanstrand den 23 augusti 1741 antecknas 26 st som ”förkommen”. Kanske visste man inte säkert om de var döda eller i rysk fångenskap. Nya soldater skickades iväg till Finland för att fylla luckorna efter de som dött. Enligt gmr 1744 dog ca 140 av de unga män som lejts för Mora Kompani.

I generalmönsterrullan den 27 oktober 1744 antecknas

För rote nr 48 Finne
Pehr Persson casserad wid sista Generalmönstring (ofärdig i vänstra handen och fötterna för avsked)
I stället 18 januari 1738 Anders Ohlsson död d 11 mars 1742
I stället d 3 Juni 1742 Olof Ohlsson död d 21 november 2020
I stället d 5 februari 1743 Anders Ohlsson död d 11 oktober 1743
roten vaccant

För korpralsroten nr 73 Blom
Korpral Lars Andersson död d 25 mars 1741
I stället d 22 april 2021 ifrån No 88 Laxens rote Olof Ohlsson förkommen i action vid Willmanstrand
I stället d 1 januari 1742 ifrån No 83 Lärkas rote Olof Andersson död d 10 maj 1742
I stället d 26 dito ifrån No 33 Diuses rote Johan Andersson död den 15 juni 1742
I stället d 30 juni samma år ifrån No 81 Braskens rote Mårten Persson 46 år tjänat 28 år från Stockholm

För rote nr 91 Ståbi
Johan Ersson förkommen i Willmanstrandska action
I stället d 5 januari 1742 Erich Ersson död d 7 april 2021
i stället d 1 juli 1742 Erich Ersson död d 7 oktober samma åhr
I stället d 14 mars 1743 Marcus Persson 23 år från Värmland tjänat 1½ årJonas Olsson Tuthwig/ Asp

Mora Kompani soldater Posted on 2021-03-25 11:34

Jonas var född 1783 på Sollerön Rothagen, gift till Häradsarvet 1812 med Anna Olofsdotter och död där 1864 80 år gammal. 7 barn varav 2 dog som små.

Lejs som soldat den 24 maj 1803 för Tuthwigs rote 20 år gammal.1820 begär han att få byta namn till Asp. Det var många soldater vid denna tid som bytte till ”modernare” namn.

Karlstens fästning, Marstrand.

När han i juni 1835, efter 32 års soldattjänst, begär avsked står det i rullorna:

”bevistat krigen i Pommern 1807, Norge 1808 och 14,

gjort garnisonstjänst i Marstrand 1811,

deltagit i arbetskommenderingarna i Göta Kanal åren 1812, 13,16, 21

samt vid Gagnef Gråda 1825,

tjänt med beröm.

Till följd av skada i ena axeln åkommen vid of… vid Dänholmen 1807 enl läkare betyg mindre förmögen till arbete begär och erhåller avsked med anmälan till underhåll .”

Dänholmen är en ö vid RügenMats Nilsson Skåpråtta

Mora Kompani soldater Posted on 2021-03-17 12:12

Soldaten Mats Nilsson Skåpråtta, Oxberg

Mats öde träder fram ur Dalregementets soldatrullor och andra källor. Han finns med vid mönstringen 10 maj 1626 i Stockholm som musketerare och i senare rullor skrivs han med namnet Skåpråtta. Troligen är han med i kriget mot Polen 1626-1629 och överlever slaget vid Lützen 1632, då Dalarnas regemente förlorar över en tredjedel av sin styrka. Han finns med i rullorna t o m 1635 Kanske gifter han sig, när han slutar som soldat. Enligt husförhörslängden hade han 2 döttrar: Karin född 1636 och Elin född 1640.

Mora (W) AI:1 (1664-1684) Bild 112 / sid 109 Oxberg

Den 18 mars 1644 är Mats Nilsson Skåpråtta aktuell igen som soldat. Han deltar i erövringen av Särna och Idre under komministern i Älvdalen Daniel Buscovius ledning tillsammans med 200 man från Venjan, Oxberg och Älvdalen. Det hela avlöper utan strid och den 31 mars samma år är Herr Daniel hos landshövdingen för att avge rapport och ett av de tre medföljande vittnena är just denne Mats Nilsson Skåpråtta.

Den 11 januari 1660 är det mönstring av Dalregementet efter kriget mot Danmark och Karl X Gustavs försök att erövra Köpenhamn. Där antecknas att Mats Nilsson Skåpråtta dog den 13 september 2021 hos ”Wenderna” (Reservation för att han sammanblandas med annan soldat i rullorna av mönstraren och mönsterskrivaren.)

Kvar i Oxberg finns Mats Nilssons kullor. Hans hustru har troligen dött före honom, eftersom döttrarna efterträder honom i mantalslängden 1658. Hans namn levde kvar som gårdsnamn Masis i flera generationer. Kanske det ännu idag finns kvar i Oxberg i namnet ”Masisbock”.

Källor

Rullor 1620-1723 1626:6 (1626-1626) Bild 630 / sid 660

Rullor 1620-1723 1635:7 (1630-1635) Bild 910 / sid 102 ”står bland gamble ( motsats till nyskriven) soldater”

Rullor 1620-1723 1659:5 (1659-1659) Bild 1910 / sid 173

Rullor 1620-1723 1660:10 (1660-1660) Bild 1810 / sid 177

Älvdalens sockens historia.

Wenderna skall ha varit ett folkslag i norra Tyskland,Nästa »