Karin Ekmarks mamma Anna Linnea Ekmark tyckte om att skriva ner sina minnen. Några av hennes berättelser om livet i Järpesbo långt tillbaka, delar jag med er i Järpesbogruppen på fb. Det är nog fler än jag som tycker det är intressant att få veta lite mer om hur livet var här förr. Tack Karin för att du sparat anteckningarna.
(Karin är mor till Beja och farmor till Kalle Matsson, de har stuga längst ut på udden mot söder.)

Här är en av Anna Linneas berättelser:

Järpesbo torsdag

( troligen en sommardag 1976 av texten att döma)

Jag vill på det här sättet tala om för Eder vem som har varit upp till vattenanläggningen och rivit upp lite mossa.

Vi har varit här en vecka och så fick jag en ide, att jag skulle gå och se om finna ut den ”gamla källan”.

Jag gick direkt på stället kände igen träden, men det var bara lång mossa som skuggade över, men källan var ju torr.

Jag vill nu berätta för er som är unga sagan om den här källan, den är mycket gammal. Min fader har berättat för mig. att när han var en gosse på 12 år då var han i Hjärpesbo och var vallpojke tillsammans med sina några år äldre systrar Anna och Karin. Denna Karin var mor till mina kusiner Erik och Oskar.

Dom bodde då i Eldhuset, dom var 4 om det. Vidare berättade han 4 st kaffepannor, 4 messmörsgrytor och 4 st av allt dom hade .

Så har det varit en lada, jag vet inte om den finns kvar, där var det uppdelat i 4 hörn, som de hade fodret åt korna i ladugården. Den låg ovanför Rudolf och Emmas stuga, jag minns resterna av den byggnaden.

Ja så var det då källan, dom har haft en stig i skogen så dom tog vatten från den här källan. Men varför gick så långt frågade jag. Jo, när dom skulle skölja smöret då var vattnet från den här källan så fint.

Sedan när vi kom som nybyggare till Udden på 50-talet då tog vi vårat dricksvatten alltid där.

Jag vill också nämna att min farfar var här i Hjärpesbo på fiske just i år för hundra år tillbaka. Det var på midsommarafton 1876 som far föddes, men farmor fick klara födseln själv, det var ju nödvändigt att skaffa mat. På den tiden rodde dom från Oxbås och så till Ön.

Jag tycker att ni som är unga kunde göra något, en minnestavla att hänga på Eldhuset, hur det har varit här av gammalt.

Det kanske är någon ännu som kunde stanna upp och läsa.

Med Hälsningar, Anna på Udden.

(Skrivet av Anna Linnea Ekmark född 1909

Hennes far var Bogg Anders Andersson född 23 juni 1876. Han var som 12-åring med till Järpesbo och bodde i eldhuset sommaren 1888.

Hennes farfar var Bogg Anders Matsson född 1838)

Renskrivet och kompletterat med namn och årtal av Mari-Louise Grudin
Nu hänger det en minnestavla sen några år på eldhuset.