Farmors mormors farfars farfars far till E o K

Erik Matsson Kolman - en karolin med livet behåll

Erik Matsson är ca 30 år när han när han 1693 låter leja sig som soldat för Kolstas rote nr 117 i Knutby socken i Uppland. Han bör vara född omkring 1663 men det är okänt var han kommer ifrån. Husförhörslängder och födelseböcker finns inte från den tiden.

Första mönstringen är i Uppsala den 5 juli 1693 och Erik får/tar soldatnamnet Kohlman efter Kolsta. Rotens rusthållare är Lars Matsson och Per Mårtensson, som båda bor på Kolsta. Rusthållaren håller en soldat med häst och utrustning mot att de får en viss skattebefrielse till Kronan. Det är fredstider och Erik får nu en bra häst och mundering.

Nästa mönstring är i Märsta 9 juli 1694. Erik har gift sig med dottern till den ena rusthållaren; Per Mårtenssons dotter Karin född 1675. Paret får i rask takt flera barn. Mönstringarna den 11 juni 1695 i Uppsala 9 juli 1696 i Norrtälje avlöper utan problem. När fjärde barnet föds i jan 1701 har Karl XII startat krig. Troligen är Erik med vid slaget vid Narva i november 1700 och Kliszow i juli 1702. Han verkar ha klarat sig bra. Vid mönstringen i Guttstadt 5 februari 1704 står inget noterat på honom. Flertalet soldater i hans kompani dog vid dessa slag eller av sjukdomar och blev ersatta med nya unga män.

Harnesk ingick i ryttarens utrustning.

Vid mönstringen i Lubin 19 juni 1705 berättas att hans häst dött i okt 1704 och att han fått en ny grå häst med vita fötter och en liten bläs.

I februari 1704 befann sig regementet i Guttstadt i Ostpreus­sen och i juni 1705 vid Lubin i Polen — det rör sig alltså om hållpunkter i Karl XII:s militärt sett meningslösa polska fälttåg.

Kungen fick ju som bekant inget grepp om motståndaren, August den starke av Polen, eftersom denne vid brydsamma tillfällen hade för ovana att smita till sitt hemland, kurfurstendömet Sachsen. Karl XII ville av utrikespolitiska skäl — risken var stor att Sverige då kunde dras in i Spanska tronföljdskriget — inte följa efter.

Till slut gjorde dock kung Karl slag i saken, bröt in i Tyskland och tvingade August till freden i Altranstädt, där han måste avstå från den polska kronan. Lifregementet till häst hängde med. I juli 1707 befann de sig i Bredtleben i Sachsen. (från nätet)

Nästa mönstring den 3 juli 1707 i Bredtleben berättas att Erik 1705 fått ny Karbin och pistoler och i maj 1707 fått nya stövlar. Samtidigt beviljas han också avsked och får resa hem med livet i behåll. Uppgifterna är knapphändiga, kanske blev det en båtresa ända till Stockholm från Polen. Om det blev landstigning i t ex Kalmar hade han nytta av nya stövlarna vid marchen hem till Knutby.

Han måste kommit hem senast i oktober 1707 för i juli 1708 föds barn nr 5 som döps till Erik.

Erik Kohlman är nu 44 år. Genom giftermålet med Karin är han delägare i Kolsta och livet flyter på som bonde för honom. Nu är det han som står som rusthållare. Hans hustru föder honom ytterligare 5 barn, det sista är dottern Maja född 1719 . Många av barnen dör som små men åtminstone 5 av barnen växer upp och gifter sig.

Erik dör 73 år gammal och begravs den 28 december 1736.

Hans hustru Karin Persdotter levde i 20 år till och i dödboken står om henne:

Enkan hustru Karin Persdotter från Kålsta, född därsammastädes i Martii månad 1675; gift i 44 år, haft 10 barn; enka i 22 år. War i 2ne år sängliggande, och blef des skröpliga ålderdomen af Gud belagd med ett svårt Kors (= lidande) af ett frätande sår som till sist utvidgade sig öfver hela ansiktet, hwaraf hon led stor wärk och pina, Hennes elände slutade Gud d 26 okt. begrafd d 4 November gammal 84 år 7 månader.

Sonen Johan född i mars 1711 blev kvar på gården som rusthållare. Han blev utsedd till nämndeman vid häradstinget och blev även utsedd till häradsdomare.