En riktig mjölnarsläkt

Kvarnar av olika slag har alltid behövts för att förvandla säden till mjöl att baka bröd av. Man började tidigt med att bygga kvarnar vid vattendrag. Det byggdes dammar och fördämningar och vattnet användes till att driva vattenhjul, som i sin tur drev kvarnstenar. Markägare, som hade turen att ha ett vattendrag på sin mark, byggde kvarnar för husbehovsmalning. Adel och andra stora godsägare byggde större kvarnar där bönderna fick mala sin säd mot betalning. Även staten ville ha inkomster från kvarnarna. Anläggandet av kvarnar reglerades med olika lagar och restriktioner. Staten eller godsägare anställde mjölnare, som fick svära ed på att driva kvarnen enligt lagar och förordningar.

Mjölnaren Erik Håkansson, som uppges vara född 1633 i Ölme socken, var arrendator av kvarnen vid Alstrum bruk i Alster socken vid mitten av 1660 talet. I sitt första gifte fick han dottern Annika född 1662. Han hade varit gift i ca 30 år när hustrun dör 1693. Erik gifte om sig 3 gånger . Hustru nr 2 och nr 3 dör några år efter giftermålet i barnsäng och troligen överlevde inget av barnen. Hustru nr 4 gifte han sig med 1701 och hann få 3 barn med henne innan han själv dör73 år gammal år 1707. Hur det gick för hustrun och barnen är inte känt.

Dottern Annika Eriksdotter gifte sig 1682 med Per Olofsson född 1658 från gården Hasselbol i Alster. Han började arbeta som mjölnare hos sin svärfar och fortsatte att driva kvarnen efter dennes död. Per var en aktad man i bygden, han var kyrkvärd och deltog aktivt i ombyggnaden av Alsters kyrka 1697. Han dog 1719 och Annika levde fram till 1729.

.. kyrkvärden Per Olsson, mjölnaren vid Allströms bruk, var född år 1658 av ärliga föräldrar uti Hasslebol, År 1682 trädde han uti äktenskap med sin kvarlåtna hustru Annika Eriksdotter i Allström, avlat tillsammans 8 barn, 6 söner och 2 döttrar av vilka 3 söner och 1 dotter leva, har levat i ett gott äktenskap i 37 år, varit en stilla och gudfruktig man, sjuknade vid midsommar sjukdom, dog den 22 oktober. Hans ålder var 61 år.

Deras fyra äldsta barn växte upp och kallade sig Hasselström. Johannes blev präst, Olof gästgivare som sin svärfar, Nils var mjölnare några år men blev sedan byggmästare och den enda dottern Katarina f 1695 gifte sig med mjölnaren Johan Andersson. Äktenskapet blev inte långvarigt, Johan dog efter 9 år. Katarina hade fött 4 barn men åtminstone 2 dog som små och de andras öde är okänt.
Nu hade Erik Andersson, född på Kinnekulle, kommit till Alster och börjat som mjölnardräng. Han blir Katarinas andra make och i det äktenskapet föds 5 barn. Han fortsätter med Alstrums kvarn till sin död 1749. Inget av barnen fortsätter med mjölnaryrket. Den yngste sonen Olof Kullander f 1736 utbildar sig till skräddare men slutar som klockare i Borgvik socken.

Olof Kullander gifte sig med smeddottern Brita Nyqvist. Hon födde 10 barn. 3 döttrar och sonen Jonas Kullander född 1772 nådde vuxen ålder. Jonas fortsatte i samma yrke, som sin farfar, och blev mjölnare i Borgvik vid Arnäs kvarn. Jonas var gift 2 gånger. Flera av barnen blev antingen mjölnare själva eller gifte sig med mjölnare.

Jonas Kullander d ä var i sitt andra äktenskap gift med takläggardottern Märta Widing.

De fick sonen Jonas Kullander d y f 1819. Han blev mjölnare i Gillberga sn vid kvarnen i Björnö. Där bodde han till sin död 1899. Äldste sonen Johan Peter Kullander fortsatte mjölnartraditionen vid Ekebol kvarn i Wärmskog socken men andre sonen Karl Fredrik Kullander (morfars far) utbildade sig till lärare.

JP Kullander

Några av JP Kullanders söner fortsatte driva kvarnen i Ekebol, men nu började kvarnar drivas med el, metoderna förbättrades och mjölet blev av bättre kvalitet. De små bygdekvarnarna hade sett sina bästa dagar och lades ner.

Klas Kullander och en dräng rensar kvarnstenarna.

6 mjölnare i nedstigande led efter mitten av 1600talet med undantag för klockare Olof Kullander. Men det finns fler mjölnare i släkten. Christoffer Amundsson verkade i Stavnäs och Gillberga socknar. Hans son Per Christoffersson född 1732 blev mjölnare vid Alsters kvarnar utanför Karlstad. Han var gift med smeddottern Lisa Hierpe. Sonen Johannes Persson f 1770 började som mjölnardräng men blev senare enbart bonde.

Mamma talade ofta att det fanns ”vallonblod” i hennes fars släkt men jag hittade ”bara” mjölnare. Men kanske finns det en liten sanning i ryktet. Kvarnar och järnbruk låg vid samma vattendrag och konkurrerade om vattenkraften. Både Olof Kullander och Per Christoffersson var gifta med smeddöttrar. Någon av dem kan ha haft en vallon i sina anor långt tillbaka…