Häxprocessen i Mora 1669

Den 24 augusti 1669 halshöggs och därefter brändes 15 personer dömda som ”häxor”. En av de som anklagats var Pelle Marit i Oxberg. Genom att orka stå emot anklagelserna klarade hon sig från avrättning. I husförhörslängden för Mora från 1667 finns Pelle Marit och hennes 6 barn med. Prästen har bara skrivit ut Marits födelseår 1611, i alla andra familjer är alla födelseår utskrivna. Barnens födelseår och dödsår hittar man i andra källor.

Marit är troligen änka efter Mox Mats Andersson som dog vid Nyborg 1657 i Karl X Gustafs danska krig.

Karin 1641- 1697 ogift
Mox Anders 1642-1704 gift
MasNis Olof 1645-1712 gift med Elin dotter till Mats Nilsson Skåpråtta
Mats 1653-?
Anna 1656-1729 ogift
Chirstin/Kerstin 1657-1724 gift inga barn

Vid första förhören i augusti erkände Marit först att hon lärt i ungdomen av en gammal kulla när hon gick och tiggde. Vid senare förhör tar hon tillbaka sin bekännelse och säger att den skett under tortyr. Hon döms som skyldig, men eftersom hon inte erkänt, avrättas hon inte, utan förs till fängelset i Falun ”Falu stenhus” under hösten.

Prästerskapet vill att de dömda skall erkänna sin gärning och därefter få syndernas förlåtelse och återfå ” själens salighet” innan de avrättas. De, som erkände, blev halshuggna och sedan brända på bål. Genom att neka får Marit behålla livet. I december hålls nya förhör med de anklagade i Mora. Flera barn vittnar mot Marit men enligt protokollen är ”de intet att rätta sig efter”. Landshövding Duvall inser att det blir dyrbart med transport till Falun och vaktande av häxorna där. Han ger därför order om att de ”argaste och värsta” skall förvaras i ett särskilt hus nära kyrkan i Mora. Prästen skall besöka dem där varje morgon och kväll och genom bön och förmaning ”söka dem på rätta vägen bringa”. Marit lyckas överleva fängelsetiden och återvända till Oxberg. År 1675 dör hon, sonen Anders ger då ett får till kyrkan för att hedra sin mor (enligt kyrkoräkenskaperna).

Hennes son Mats Matsson anklagas också i häxprocessen. På frågan varför han ”tjänade satan” svarar han ” att han var så ganska fattig, hade varken mat eller kläder”. Satan hade lovat att han skulle få bli i ett ”glimmande stenhus evinnerligen”. Mats döms av rätten att löpa gatlopp, dels för egna brott och dels för att varna och avskräcka andra barn. Den 17 augusti 1669 löper han gatlopp tre varv inför 200 barn med ris i händerna. Den dömde sprang med naken överkropp och piskades med riset. Den som ”höll igen” med riset kunde själv bli piskad av den, som övervakade det hela. Detta var ett vanligt straff.

Riksrådet Creutz tar honom senare ” i sitt hov”. I ett brev med anledning av häxprocesserna beskrivs Mats som ”en arger sälle”. Hans fortsatta öde är okänt.

En av de andra anklagade kvinnorna var Jerp Anna Andersdotter också hon från Oxberg. Hon var i 40 årsåldern och ogift. Hennes reaktion på anklagelserna var tvärtemot Pelle Marits. Enligt protokollen från förhören erkänner hon med orden” bekänner själv sig icke vara värd gå här på jorden, för det myckna onda hon mot Gud och sin nästa gjort haver”. Så blev hon halshuggen och bränd på bål för att alla onda andar, som man trodde fanns i kroppen, skulle förgöras.

Birgitta Lagerlöf-Génetay (1990). De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671.
Blåkulla-färderna av CG Kröningssvärd

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4xprocessen_i_Mora