Bohuslän

Kareby kyrka

Mari-Louise Grudin

Mora

Bohuslän

Solberga och Kareby socknar