Rotenamn

Rotenamn och nummer

Mora kompani

Mari-Louise Grudin

Mora

x= namnet ändrades ibland till ett "modernare" namn vid 1800-talets början.

Nr

Namn

By

Socken

1

Uf

Bonäs

Mora

2

Bärgsman

Oxberg

Mora

2x

Prins

Oxberg

Mora

3

Skräddare

Nusnäs

Mora

3x

Sten

Nusnäs

Mora

4

Gubbe

Östnor

Mora

4x

Ehn

Östnor

Mora

5

Tetting

Kråkberg

Mora

6

Fäijen

Bonäs

Mora

6x

Nord

Bonäs

Mora

7

Hiort

Bonäs

Mora

8

Skåpråtta

Oxberg

Mora

8x

Dalberg

Oxberg

Mora

9

Drucken

Bonäs

Mora

9x

Norberg

Bonäs

Mora

10

Bryggiare

Bonäs

Mora

10x

Spansk

Bonäs

Mora

11

Swan

Kråkberg

Mora

12

Sachtmodig

Kråkberg

Mora

12x

Snygg

Kråkberg

Mora

13

Mörck

Bonäs

Mora

14

Rahm

Bonäs

Mora

14x

Ek

Bonäs

Mora

15

Dufva

Bonäs

Mora

16

Willman

Öna

Mora

16x

Norman

Öna

Mora

17

Snöripa

Kråkberg

Mora

17x

Lo

Kråkberg

Mora

18

Brudswän

Oxberg

Mora

18x

Lång

Oxberg

Mora

19

Abbor

Östnor

Mora

19x

Hjelte

Östnor

Mora

20

Spennare

Kråkberg

Mora

20x

Klinga

Kråkberg

Mora

21

Frisk

Bonäs

Mora

22

Kittel

Kråkberg

Mora

22x

Limberg

Kråkberg

Mora

23

Räf

Oxberg

Mora

23x

Dahl (Dahlström)

Oxberg

Mora

24

Pik

Oxberg

Mora

25

Ståthållare

Morkarlby

Mora

25x

Ran

Morkarlby

Mora

26

Wåghals

Öna

Mora

26x

Örström

Öna

Mora

27

Skrymptare

Selja

Mora

27x

Sellberg

Selja

Mora

28

Kråka

Selja

Mora

28x

Dalgren

Selja

Mora

29

Lifh

Selja

Mora

30

Falk

Selja

Mora

31

Kruus

Utmeland

Mora

31x

Grus

Utmeland

Mora

32

Wigg

Morkarlby

Mora

33

Diuse

Morkarlby

Mora

34

Hackspijk

Morkarlby

Mora

35

Klåckare

Morkarlby

Mora

35x

Svärd

Morkarlby

Mora

36

Sirsta

Vinäs

Mora

36x

Bäck

Vinäs

Mora

37

Tupp

Morkarlby

Mora

37x

Enström

Morkarlby

Mora

38

Hwit

Morkarlby

Mora

39

Frääs

Morkarlby

Mora

40

Stadig

Vinäs

Mora

41

Häger

Morkarlby

Mora

42

Skytt

Utmeland

Mora

43

Reesare

Utmeland

Mora

44

Löök

Vinäs

Mora

45

Ekorr

Utmeland

Mora

45x

Kron

Utmeland

Mora

46

Tufhuppare

Utmeland

Mora

46x

Dansare

Utmeland

Mora

47

Hällsing

Vinäs

Mora

48

Finne

Selja

Mora

49

Ryttare

Kyrkobyn

Venjan

49x

Borg

Kyrkobyn

Venjan

50

Snömuus

Kyrkobyn

Venjan

50x

Wennberg

Kyrkobyn

Venjan

51

Flugu

Kyrkobyn

Venjan

51x

Qvick

Kyrkobyn

Venjan

52

Föreståndare

Kyrkobyn

Venjan

52x

Kneckt

Kyrkobyn

Venjan

53

Wälkommen

Kyrkobyn

Venjan

53x

Styfver

Kyrkobyn

Venjan

53x

Hjelm

Kyrkobyn

Venjan

54

Bonde

Kyrkobyn

Venjan

54x

Herre

Kyrkobyn

Venjan

55

Klubba

Kyrkobyn

Venjan

55x

Strand

Kyrkobyn

Venjan

56

Ståhlnäbb

Kyrkobyn

Venjan

56x

Ståhl

Kyrkobyn

Venjan

57

Sturck

Landbobyn

Venjan

58

Lekatt

Kättbo

Venjan

58x

Björk

Kättbo

Venjan

59

Bruus

Kyrkobyn

Venjan

60

Illvar

Gävunda

Venjan

61

Ryting

Vika

Mora

61x

Rytting

Vika

Mora

62

Orre

Vika

Mora

63

Liten

Vika

Mora

64

Dart

Vika

Mora

65

Smedh

Vika

Mora

66

Mört

Vika

Mora

67

Urwäder

Vika

Mora

68

Bröms

Vika

Mora

69

Blank

Vika

Mora

70

Jämtjock

Noret

Mora

70x

Forss

Noret

Mora

71

Hammar

Färnäs

Mora

71x

Hammare

Färnäs

Mora

72

Höök

Noret

Mora

73

Blom

Färnäs

Mora

74

Lillia

Färnäs

Mora

75

Igel

Bergkarlås

Mora

75x

Krigsman

Bergkarlås

Mora

76

Wingahlen

Bergkarlås

Mora

76x

Berg

Bergkarlås

Mora

77

Juhlbock

Bergkarlås

Mora

77x

Bergman

Bergkarlås

Mora

78

Gucku

Bergkarlås

Mora

78x

Westman

Bergkarlås

Mora

79

Bångh

Färnäs

Mora

80

Dambar

Färnäs

Mora

80x

Damm

Färnäs

Mora

81

Brask

Färnäs

Mora

82

Spiculeribus

Bergkarlås

Mora

82x

Granat

Bergkarlås

Mora

83

Lärkia

Färnäs

Mora

83x

Lärka

Färnäs

Mora

84

Swarfare

Färnäs

Mora

84x

Palm

Färnäs

Mora

85

Ruus

Utmeland

Mora

85x

Rehn

Utmeland

Mora

86

Kingh

Nusnäs

Mora

86x

Munter

Nusnäs

Mora

87

Nässvis

Nusnäs

Mora

87x

Sik

Nusnäs

Mora

88

Lax

Garsås

Mora

89

Måhlare

Nusnäs

Mora

90

Mirbock

Noret

Mora

91

Ståbi

Noret

Mora

92

Trogen

Färnäs

Mora

93

Gröning

Noret

Mora

94

Modig

Färnäs

Mora

95

Odrucken

Garsås

Mora

95x

Frid

Garsås

Mora

96

Tjädur

Garsås

Mora

96x

Tjäder

Garsås

Mora

97

Blichta

Gruddbo

Sollerön

97x

Häll

Gruddbo

Sollerön

98

Bråttom

Bengtsarvet

Sollerön

99

Kalle

Häradsarvet

Sollerön

100

Humble

Utanmyra

Sollerön

100x

Sund

Utanmyra

Sollerön

101

Småsik

Utanmyra

Sollerön

101x

Braf

Utanmyra

Sollerön

102

Grabb

Bengtsarvet

Sollerön

102x

Blixt

Bengtsarvet

Sollerön

103

Dundrare

Utanmyra

Sollerön

103x

Dunder

Utanmyra

Sollerön

104

Kox

Rothagen

Sollerön

105

Råbock

Utanmyra

Sollerön

105x

Lund

Utanmyra

Sollerön

106

Menlöös

Bodarna

Sollerön

106x

Bomm

Bodarna

Sollerön

107

Pojke

Häradsarvet

Sollerön

107x

Öman

Häradsarvet

Sollerön

108

Ryssing

Gruddbo

Sollerön

108x

Norin

Gruddbo

Sollerön

109

Tutwigh

Rothagen

Sollerön

109x

Asp

Rothagen

Sollerön

110

Twärsäbb

Gruddbo

Sollerön

110x

Glad

Gruddbo

Sollerön

111

Bråttare

Bodarna

Sollerön

112

Dåbblare

Bodarna

Sollerön

112x

Fält

Bodarna

Sollerön

113

Flinta

Gruddbo

Sollerön

114

Trapp

Häradsarvet

Sollerön

114x

Rapp

Häradsarvet

Sollerön

115

Hask

Utanmyra

Sollerön

115x

Solin

Utanmyra

Sollerön

116

Skoopa

Bengtsarvet

Sollerön

116x

Lind

Bengtsarvet

Sollerön

117

Daneman

Häradsarvet

Sollerön

117x

Stålt

Häradsarvet

Sollerön

118

Orädd

Bengtsarvet

Sollerön

118x

Lejon

Bengtsarvet

Sollerön

119

Snes

Nusnäs

Mora

120

Gierss

Utmeland

Mora

121

Twekom

Lerdal

Rättvik

122

Fyrhuggare

Nusnäs

Mora

122x

Fyhr

Nusnäs

Mora

123

Altigladh

Färnäs

Mora

123x

Ahl

Färnäs

Mora

124

Friskopp

Noret

Mora

124x

Snäll

Noret

Mora

125

Flitig

Noret

Mora

126

Örn

Garsås

Mora

127

Korpp

Garsås

Mora

127x

Löf

Garsås

Mora

128

Blylodh

Stumsnäs

Rättvik

128x

Fisk

Stumsnäs

Rättvik

129

Blichtfierding

Stumsnäs

Rättvik

129x

Hedman

Stumsnäs

Rättvik

130

Kåhlmack

Öja

Rättvik

130x

Hurtig

Öja

Rättvik

131

Tång

Västbjörka

Rättvik

132

Willkieft

Västberg

Rättvik

132x

Stark

Västberg

Rättvik

133

Nechtergal

Nusnäs

Mora

133x

Wik

Nusnäs

Mora

134

Wattuman

Röjeråsen

Rättvik

134x

Fager

Röjeråsen

Rättvik

135

Kagg

Röjeråsen

Rättvik

135x

Knagg

Röjeråsen

Rättvik

135x

Svensk

Röjeråsen

Rättvik

136

Stark

Sjurberg

Rättvik

136x

Storm

Sjurberg

Rättvik

137

Sooth

Vikarbyn

Rättvik

137x

Hed

Vikarbyn

Rättvik

138

Wipa

Vikarbyn

Rättvik

138x

Hed

Vikarbyn

Rättvik

139

Bock

Öja

Rättvik

139x

Wickman

Öja

Rättvik

140

Adelsman

Vikarbyn

Rättvik

140x

Tysk

Vikarbyn

Rättvik

141

Katt

Vikarbyn

Rättvik

141x

Rask

Vikarbyn

Rättvik

142

Gisslare

Öja

Rättvik

142x

Holm

Öja

Rättvik

143

Hwass

Vikarbyn

Rättvik

144

Trått (Trött)

Vikarbyn

Rättvik

144x

Björn

Vikarbyn

Rättvik

144x

West

Vikarbyn

Rättvik

145

Skatu

Röjeråsen

Rättvik

145x

Björkman

Röjeråsen

Rättvik

146

Håll

Nittsjö

Rättvik

146x

Ström

Nittsjö

Rättvik

147

Lustig

Nittsjö

Rättvik

148

Ryss

Glistjärna

Rättvik

148x

Wipp

Glistjärna

Rättvik

149

Flatterskalle

Västbjörka

Rättvik

149x

Källström

Västbjörka

Rättvik

150

Flinck

Röjeråsen

Rättvik

© Mari-Louise Grudin