Herrarbete

Herrarbete

att arbeta för "herrar"

Mari-Louise Grudin

Mora

herrarbete

Vävskedsförsäljare från Oxberg år 1868 på Motala Gästgivaregård. Den äldste är 53 år den yngste 15 år.

 

(foto från hembygdshäftet "Oxberg i går")

Det finns belägg för att Morafolket redan under senmedeltiden vandrat ut från socknen för säsongarbete eller handelsfärder. Oxbergsborna utgjorde inget undantag, de gav sig också ut på arbetsvandringar för att skaffa biinkomster till sina små jordbruk. I Hfl anges för änkan Björs Marit att hon är "i Helsingland". Margareta Olofsdotter har tjänat 7 år i Värmland innan hon dör 1698 ,27 år gammal (se 18:5). Även barnen kunde vara med, som framgår av ett vittnesmål vid häxprocesserna. 12-årige Mats Matsson son till Mats Hindersson (24:1) vittnar mot Jerp Anna (10:2) att hon "tagit honom" när han var i Söderberke med sin bror Anders 25 år och gjorde laggkärl.

 

Ordet herrarbete anses komma av att dalkarlarna ansåg alla, som hade råd att leja arbetskraft, vara "herrar" I källorna för 1600-talet är det framför allt tre " herrar" som framträder vad det gäller Oxberg. Det är riksrådet Mattias Björenclou 1607-1671 gift 1640 med Margareta Wallenstedt samt landshövdingen i Kopparbergs län Gustaf Duvall 1630-1691 och dennes svåger och företrädare Lorents Creutz 1615-1676.

Mattias Björenclou och Gustaf Duvall var bl a ägare till varsin gård i Ösmo sn utanför Stockholm vid namn Vanstad resp Ogesta gård. Lorents Creutz var gift med friherrinnan Elsa Duvall, syster till Gustaf Duvall. Han var dessutom ordförande i trolldomskommissionen 1669.

 

I olika källor kan man läsa:

 

- Dödbok 1697: Marit Persdotter Oxberg ,gift i 12 år, 3 barn, änka 40 år. I 14 år tjänat hos Margareta Wallenstedt på Wannstad med all trohet och huldhet som hennes vittnesbörd utvisar.

 

- Protokoll från häxprocessen: Vittne Maas; Erik Anderssons, som är hos Björnkloo i Stockholm, men föddes i Oxberg, dock inte i Staden utan på hans gård…

 

- Dödbok 1718 : Lars Andersson från Oxberg är född utom Stockholm i Sorunda sn och på sitt 20 år kom han i äktenskap med sin hustru i Ösmo sn på en herrgård där de tjente tillsammans…..samt samma år: Karin Ersdotter från Oxberg kom i äktenskap på sitt 20 år med Lars Andersson…..( Se Stockholmssläkten)

 

-Dödbok 1721: Klockaren Jöns Ersson född 1650 i Oxberg , 14 år gammal kom han i tjänst hos sal. Landshövding Duvall……

 

-Hfl och protokoll från häxprocessen: Mats Matsson 16 år döms till gatlopp , tas sedan om hand av Lorents Creutz i " hans hov".( se 1:4)

 

-Hfl Gopshus : Anna Eriksdotter f 1642 dotter till Kumble hu Marit Andersdotter är i tjänst hos Gustaf Duvall.

© Mari-Louise Grudin