Dalarna Mari-Louise

Mormors anor från Oxberg och närliggande byar i

Mora socken

Lovisa

Mormor

Elin Lovisa Andersson

född 2021-08-25 i byn Oxberg, Mora sn.

död 2020-12-01 i Oxberg

Lovisa utbildade sig till småskollärarinna i Skara. 1905 fick hon en tjänst vid skolan i Oxberg. Gösta Kullander kom till Oxberg för arbete i en av handelsbodarna i Oxberg, tycke uppstod och det blev bröllop.

Lovisa och Gösta gifte sig 21 nov 2020 och i april året efter föddes dottern Ebba. Gösta fick arbete som skogvaktare i Skönberga sn i Östergötland. Två barn till föddes: Karl-Fredrik 1911 och Marianne 1915. Men innan yngsta dotten blivit 1 år dog Gösta och Lovisa blev änka med tre små barn. Hon flyttade tillbaka hem till Oxberg och sin mor och fick även tillbaka lärartjänsten 1919. Hon bodde kvar i Oxberg och arbetade fram till pensionen 1944

 

 

 

Gården Kattbåkk i Oxberg, Lovisas hemgård.

Den äldsta kvinnan i vitt är Lovisas mor Gut Anna Karlsdotter 1849-1934.

Mannen till vänster är Gösta Kullander, Lovisas blivande make.

Lovisa sitter längst till höger.

.

"Elin" är mormors gårdsnamn. Det kommer från Elin Persdotter 1622-1698 som blev änka tidigt. Hennes söner kallades Elin Anders och Elin Per. Denna Elin Persdotter var Lovisas farfars farfars farmor.

Mormors mor Gut Anna Karlsdotter (1849-1934) i Oxberg gifte sig första gången 1867 med Mångs Anders Andersson (1837-1879) och fick med honom 2 döttrar. 1880 gifte hon om sig med Elin Anders Persson (1824-1892) och fick med honom 3 barn: mormor Lovisa 1881, Matilda 1886 och Karl Leander 1890. Lovisas far Elin Anders hade även han varit gift tidigare och hade i de äktenskapet 5 barn. Lovisa hade alltså 7 halvsyskon och 2 helsyskon.. Dessutom gifte sig hennes moster Gut Majt Karlsdotter med en av Lovisas halvbröder Elin Anders Andersson.

Gut Anna Karlsdotter Elin Anders Andersson ohh Gut Mait Karlsdotter

 

 

 

 

 

Mormors anor kommer huvudsakligen från byarna Oxberg, Gopshus i Mora samt angränsande byar i Älvdalens sn. Från Lima sn och Thorsångs sn i Dalarna kommer några " invandrade" soldater på 16- o 1700 talet . De var bönder som försökte leva på sina små jordbruk. Som många andra män gav de sig iväg på arbetsvandringar "herrarbete" under vintern. Några ägnade sig åt att göra t ex vävskedar, som sedan såldes under försäljningsresor.Att många var på olika resor framgår bl a av att flera dör på andra orter än Oxberg.

Mormors farfars far Elin Lars Andersson var handikappad efter ett björnbett, dog hemma..

Mormors farmors far Knås Lars Matsson dör i febr 1824 i Västerås 55 år gammal.

Mormors morfars far Gut Erik Jonsson dör i jan 1849 i Garsås 59 år gammal

Mormors mormors far Kråk Erik Persson dör i febr 1827 i Rättvik 39 år gammal.

 

Mormors morfars far Gut Erik Jonsson 1790-1849 byggde 1845 stugan på Kattbåkk tillsammans med sina söner Gut Karl Ersson och Gut Anders Ersson. Deras initialer finns inristade på takstocken. De byggde även en stuga på Kattgard och en stuga i södra ändan av Sjurby.

Mormors morfars morfars far Engelbrekt Larsson född 1718 i Värmland lejdes 20 nov 2020 som soldat med namnet Finne för Mora Kompani.. År 1749 gifter han sig med Karin Andersdotter (1713-1773) från Oxberg där de blir boende. Hon är änka efter soldaten Lars Larsson Räf som dött i Kalmar. Engelbrekt blir kommenderad till Helsingfors på "skansarbete" 1751. Så börjar Pommerska kriget 1756-1763. Sverige går med i kriget mot Preussen för att försöka återta tidigare förlorade delar av Pommern. Svenska armén är i dåligt skick, utrustningen är föråldrad och utsliten. Vid mönstringen i Rügen 9 februari 1759 är Engelbrekt med, men han antecknas "sjuk i qvarteret". Den 17 november 2020 i Grischou begär han avsked, han har "uttient dess capitulation" och skall få avsked och bör också få ersättning för tiden han "öfwertient". Men innan han hinner åka hem blir han skjuten den 2 jan 2021 vid slaget vid Neu Kahlen. Han har fått tre söner med sin hustru, Anders f 1749 blir så småningom soldat Dahlberg, och Mats född 1751 soldat Räf/Dahlström. Den yngste Lars född 1755 dör 2 år gammal.

"Häxor" bland anorna.

mm mf mf mf fm

Pelle Marit är änka efter Mågs Mats Andersson som finns med i mantalslängd åren 1649-1662, de sista åren utan markering för husbonde. Sonen Anders använder Mågs (Måks, Mox) som gårdsnamn. I hans notis i dödboken 1704 anges hans föräldrar som Mats Andersson och Marit Olofsdotter. I soldatrullorna för Mora Kompani år 1659 anges : Mats Andersson från Oxberg död i Nyborg.

I jordrevbok 1670 finns Mox Marit änka med. Hon har jord i Oxberg och Sjurby.

Marit anklagas som häxa vid häxprocesserna i augusti 1669. Hon erkänner först att hon lärt i ungdomen av en gammal kulla när hon gick och tiggde. Vid senare förhör tar hon tillbaka sin bekännelse och säger att den skett under tortyr. Hon döms skyldig, men eftersom hon inte erkänt, avrättas hon inte, utan förs till fängelset i Falun "Falu stenhus" under hösten. Prästerskapet vill att de dömda skall erkänna sin gärning och därefter få syndernas förlåtelse och återfå " själens salighet" innan de avrättas. Genom att neka får Marit behålla livet. I december hålls nya förhör med de anklagade i Mora. Flera barn vittnar mot Marit men enligt protokollen är "de intet att rätta sig efter". Landshövding Duvall inser att det blir dyrbart med transport till Falun och vaktande av "häxorna" där. Han ger därför order om att de "argaste och värsta" skall förvaras i ett särskilt hus nära kyrkan. Prästen skall besöka dem där varje morgon och kväll och genom bön och förmaning "söka dem på rätta vägen bringa". Marit tycks överleva fängelsetiden och återvända till Oxberg År 1675 dör hon, sonen Anders ger då ett får till kyrkan efter sin mor enligt kyrkoräkenskaperna.

 

mm mf fm fm m

Anna Nilsdotter 1592-1669. Den 25 augusti 1669 avrättas hon som häxa och kallas i protokollen: Nissis Anna i Oxeberg om sina 70 år, farit ifrån ungdomen, lovat Satan kropp och själ.

Några av de äldsta funna anorna i domböcker och skattelängder.

Per Jonsson född ca 1500 boende i Kråkberg. Smed och nämndeman.

Pilt Stefan Olsson född ca 1500 boende i Gopshus

Gut/Bodhe Sebbiörn Larsson född ca 1500 boende i Sebbenbo. Nämndeman.

 

 

© Mari-Louise Grudin