Bod
kurbits

BOD

 

Bohde/ Boodh/ Bud

 

 

Dombok

Mora 15 dec 1552: Nämndeman Bodhe Sebbe Larsson

1595 sid 91 Anders Larsson och Lasse Larsson i Sebbenbo

1596 16/2 Anders Larsson och Lasse Larsson…..deras fader Lasse Sebbesson

1597 sid 138 löst brev Anders Larsson i Säbbenbo gör jordaffärer med " faderbröder Hindric Sebbesson och Nils Sebbesson…… vår storfader Gute Sebbiörn ……..samt min faders systrar

Renov.1606 sid 289 Anders Larsson och Lars Larsson i Bodarna " sid336 Klander på uppbud av Anders och Lars Larssöner i Sebbenbo

Renovation 1641 sid 909 h Lars Larsson i Lisselby lät uppbjuda …. Lasses måg Anders Larsson

 

 

Skattelängder:

årl räntan 1539 Sebbe Larsson i Morkarlby

årliga räntan 1550 Gute Sebbiörn i Fissareboda

1562 Sebben Larsson i Bodha

tionde 1569 Sebbe Larsson i Boda

Hjälpskatt 1571 Lasse, Nils, Henrik Sebbeson i Lilleby. Där finns även Mats Sebbesson.

 

mantalslängder

164(5)-1673 Mby/Lisselby Smeds Anders Larsson

© Mari-Louise Grudin