Fins
kurbits

Fins namnets förekomst i skattelängder på 15-1600-talet

I de äldsta skattelängderna som Anders Pers har skrivit av i sin bok GAMLA PAPPER angående MORA SOCKEN står

1539 för Morkarla Settung

Anders Ffinuedss

Jon Ffinuedss ibid (syftar på Lijslebij)

 

1550 Kråkberg

Fins Anders

Fins Jonn

1562 Bones Kråkberg Oxeberg

Fins Jöns Fins Anders Finduedz Lasse

 

1569 Bonäs

Finnis Nils

 

Fins namnets uppkomst

Bror Lindén anger i sin bok Bebyggelsenamnen i Mora Kommun i kapitlet Gårdsnamn att namnen Finn kommer ”av folknamnet finne eller stamform av mansn Finn”och Finns ”gen av mansn Finn”.

Om man tittar på stavningen i skattelängden från 1539 verkar gårdsnamnet Fins komma från mansnamnet Finnved, möjligen är Finn samma namn i förkortad form.

Stavningen varierar som synes från längderna ovan. I de äldre domböckerna skrives det ofta Finnes för att senare övergå i Finns eller Fins. I Hfl finner man dessa båda former. Det förekommer någon gång att namnets skrives utan ”slut-s”. Soldatnamnet Finne ( nr 48 i Selja) är troligen uppkommet från gårdsnamnet. Jag har genomgående valt namnet Fins för enkelhets skull.

 

 

 

FINS

 

(Fins) Olof

--Fins Mats Olofsson i Gopshus

----Fins Erik Matsson

------Fins Mats Eriksson 1616-1693

------Fins Anders Eriksson 1617-1678

--Fins Nils Olofsson i Gopshus/Öna

----Fins Lars Nilsson

------Marit Larsdotter 1615-1697 Morkarlby

----Fins Anna Nilsdotter 1590-1669 Morkarlby

------Fins Nils Matsson 1618-1692

------Britta Matsdotter 1620-1692

----Fins Olof Nilsson Gopshus

------Fins Marit Olofsdotter 1626-1684 Öna

------Ingeborg Olofsdotter 1637-1725 Säbbenbo-Östnor

------Anna Olofsdotter 1640-1718 Östnor

----Fins Marit Nilsdotter 1599-1669 Öna

----Fins Nils Nilsson Öna

------Nisse Marit Nilsdotter 1639-1709 Öna

------Fins Olof Nilsson 164?-167(9) Öna-Utmeland

------Karin Nilsdotter 1649-1726 Öna

------Nisse Sven Nilsson 1652-1726 Öna

--Fins Lars Olofsson i Kråkberg

----Fins Per Larsson Öna Kråkberg

----Fins Mats Larsson Öna

----Anna Larsdotter 1614-1669 Bonäs

---- Fins Lars Larsson 1615-168? Öna

------Fins Mats Larsson 1632-1691 Östnor

------Fins Kerstin Larsdotter 1636- e 1699 Öna

------Fins Anna Larsdotter 1642-1717 Hemus, Kråkberg

------Fins Karin Larsdotter 1649-1730 Öna

------Fins Lars Larsson 1654-1729 Kråkberg

--Fins Elin Olofsdotter i Selja

----Fins Lars Andersson Selja

------Fins Anders Larsson 1646-

------Fins Mats Larsson 1650-1689

----Fins Mats Andersson Östnor

------Fins Mats Matsson 1658-1736

--Fins Per Olofsson i Kråkberg, Östnor, Gopshus

----Fins Olof Persson 1612-1674 Gopshus,Öna

----Fins Elin Persdotter 1610-1686 Öna

----Fins Kerstin Persdotter 1626-1675 Öna

© Mari-Louise Grudin